5G

Belgische telecomoperatoren mogen niet langer meer telefoondata van klanten preventief bewaren. Dat heeft het Grondwettelijk Hof vandaag geoordeeld.

Advertentie

De beslissing zat eraan te komen nadat eerder het Europees Hof van Justitie een negatief advies had uitgesproken over de beruchte dataretentie-wet. De wet legde aan telecomoperatoren op telefoondata zoals verkeers- of locatiegegevens van al hun klanten twaalf maanden bij te houden, ongeacht of daar wel of geen reden toe is. Die data kon worden opgevraagd door speurders als dat in het belang van een juridisch onderzoek was.

De wet lag al lang onder vuur bij organisaties die zich inzetten rond privacyrechten. De Liga van Mensenrechten stapte gesteund door advocatenbalies naar het Grondwettelijk Hof. Het feit dat de wet elke burger als een potentiële verdachte behandelt gaat in tegen het principe van onschuldspresumptie. Het Hof vorderde eerder al aanpassingen aan de dataretentie-wet om de gegevens minder toegankelijk te maken. Maar omdat onder het huidige wetskader data nog altijd bewaard moest worden, kwam het tot een nieuwe rechtszaak.

Het Grondwettelijk Hof vroeg in oktober raad aan Europa dat een negatief advies formuleerde. De wet vormt een bedreiging voor de individuele privacy van de burger en is niet meer van deze tijd, was het oordeel van het Europese Hof. Niet onverwacht is dat advies nu ook opgevolgd. De dataretentie-wet is met dit vonnis onmiddellijk nietig verklaard.

Politie zit met handen in het haar

Politiediensten, onderzoeksrechters en het parket zijn niet bepaald tevreden met deze uitspraak van het Hof. Telefoondata kan vaak voor een doorbraak zorgen in een juridisch onderzoek. Via het telefoonverkeer kan onderzocht worden met wie een verdachte of een slachtoffer de voorbije maanden contact heeft gehad, terwijl locatiedata iemand kunnen verraden als die in de buurt van het plaats delict was op moment van een misdrijf. Zeker in de strijd tegen de georganiseerde drugshandel in ons land heeft telefoondata al veel verdachten in beeld kunnen brengen. Volgens de politie is er geen andere legitieme methode om deze kostbare informatie in te winnen (een alternatief is het kraken van telefoons zoals bij Sky CC).

politie
Voor de politie betekent het vonnis een flinke tegenvaller.

Het nietig verklaren van deze wet betekent nog niet het definitieve einde voor de opslag van telefoondata. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe wet die speurders moet toelaten opnieuw deze data te gebruiken voor onderzoek maar tegelijkertijd beter aansluit bij de Europese privacywetgevingen.

Wat is jouw mening? Heeft het Grondwettelijk Hof een juiste beslissing genomen om de dataretentie-wet op te heffen? Laat een reactie achter onder dit artikel!  

Advertentie

1 REACTIE

  1. Eindelijk wordt er werk gemaakt van enige bescherming van onze privacy. Overheden en aanverwante administraties (parketten, fiscus, politiediensten,….) gaan er standaard van uit dat iedereen verdacht is tot jijzelf als verdachte het tegendeel bewijst of totdat de betrokken dienst tijd en zin heeft gehad te bevestigen dat er niets verdacht is. Dat gegevens worden geraadpleegd in kader van zware criminaliteit is voor mij geen prbleem. Maar dat deze zware criminaliteit dan limitatief wordt opgesomd. Het kan ook niet zijn dat overheidsdiensten belastinggeld misbruiken om gerechtelijke procedures te blijven voeren ook al is men reeds meerdere malen zelfs in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Het belastinggeld kan geen bron zijn tot machtsmisbruik. Dat de overheid nu een koekje van eigen deeg krijgt is normaal. Politici en overheidsdiensten krigjen te gratuit de indruk dat ze zonder normen en grenzen kunnen handelen. Vaak is dit ook het gevolg dat er teveel door managers en juristen wordt geregeerd en niet door mensen met een gezonde dosis boerenverstand en levenswijsheid. Getuige daarvan de samenstelling van sommige ministeriële kabinetten. Zij worden nu door hun eigen vlooien gebeten 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here