dany de budt basware
Image Credit: Basware

Wat staat de financiële sector te wachten in 2022? Volgens Dany De Budt van Basware zal digitalisering niet een puur technologische kwestie, maar vooral een menselijk verhaal zijn.

Advertentie

Aan het einde van 2020 spraken we met Sami Peltonen, VP P2P Solutions bij Basware, over de digitalisering van de financiële administratie bij bedrijven. Onder impuls van de coronapandemie had de financiële sector dat jaar enorme veranderingen ondergaan. Papieren facturen en bestelbonnen maakten plaats voor ‘e-invoices’ die betaal- en aankoopprocessen naar de cloud brengen. Peltonen voorspelde dat artificiële intelligentie in 2021 een belangrijke troefkaart zou worden in het ontwikkelen van nieuwe en betere P2P-oplossingen.  

Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Een goed moment dus om de voorspellingen van Peltonen te wikken en wegen. Dat laten we graag over aan Dany De Budt, Country Manager voor de Benelux-markt bij Basware. De digitale transformatie van de maatschappij is het voorbije jaar onverminderd doorgegaan. De Budt merkt dan ook een bredere acceptatie van artificiële intelligentie in de samenleving, in lijn met wat Peltonen voorspeld had: “Het gebruik van artificiële intelligentie is ongetwijfeld toegenomen. Deze trend zet zich ook tot ver buiten de financiële sector door.” 

De puzzelstukken leggen 

De Budt verduidelijkt ons met enkele voorbeelden hoe Basware artificiële intelligentie in zijn eigen oplossing inzet om betaalprocessen te automatiseren. “Artificiële intelligentie kan je helpen een database van facturen te ontwikkelen. Onze learning-modellen kunnen terugkerende elementen in een factuur herkennen en ze terug aan elkaar linken. Op die manier kan artificiële intelligentie ook leegtes in documenten gaan opvullen. Wanneer een factuur bijvoorbeeld geen PO-nummer bevat, zal op basis van informatie uit de factuur en vorige documenten een codering worden opgesteld. De gebruiker beslist dan of hij akkoord gaat met die codering.”  

“Uiteindelijk dient AI om onze klanten te helpen bij het nemen van financiële beslissingen”, gaat De Budt verder. “Zo kunnen predictive analyticsmodellen op basis van de hoeveelheid facturen die een bedrijf moet betalen voorspellen hoeveel cashflow er nodig is. Ze kunnen ook sporen van potentiële fraude detecteren in facturen, voor het te laat is.” 

Interactie tussen mens, machine en data 

De mogelijkheden van artificiële intelligentie lijken eindeloos. Toch moeten we volgens De Budt verder kijken dan de technologie. “De vraag die we ons nu vooral moeten stellen is welke data we nodig hebben om de systemen intelligenter te maken. AI kan enkel maar werken als we die voeden met de juiste data. Die gegevens zijn er, maar het ontbreekt nog aan een datapool waarin we de verschillende databronnen kunnen samenbrengen. Integratie van gegevens leidt tot de beste beslissingen.” 

De Budt wil ook de boodschap nog eens herhalen dat je het menselijke aspect van digitalisering niet uit het oog mag verliezen. “Artificiële intelligentie is geen vervanger van de mens. Automatisering ontlast mensen van handenwerk. Dat geeft de mens meer tijd om te investeren in gespecialiseerd werk. In onze sector is het bijvoorbeeld cruciaal dat je op de hoogte bent van financiële regelgeving, zeker wanneer je internationaal actief bent. Niet enkel om als organisatie conform geldende wetgevingen te werken, maar ook om het vertrouwen van klanten te winnen. Bij Basware hebben we een aparte compliance-afdeling. Dat is ook nodig want de activiteit van onze klanten verspreidt zich over 240 landen. Dit kan je niet handmatig blijven opvolgen.”  

“Wanneer men zegt dat regelgeving een rem kan zijn op innovatie, dan ben ik het daar dus niet mee eens. Integendeel, het verhoogt juist de nood om mensen te ontlasten van routinewerk, zodat ze de focus kunnen leggen op wat machines niet kunnen. Technologische ontwikkeling zal snel vooruit blijven gaan, maar het is juist door die interactie tussen mens en machine dat de technologie beter zal worden”, aldus De Budt. 

mens & machine
Image: iStock

Blinde vlekken 

De visie van Dany De Budt wordt meteen duidelijk als je het Visible Commerce-rapport zou doornemen, een grootschalig onderzoek dat Basware afnam bij 400 financiële managers uit verschillende landen en sectoren. Het onderzoek legt enkele pijnlijke blinde vlekken bloot bij bedrijven wanneer ze financiële beslissingen nemen. Volgens Dany De Budt zijn die blinde vlekken een onvermijdelijk gevolg van het onvoldoende inzetten van de beschikbare technologieën in je besluitvormingsproces. “Als bedrijf heb je veel data ter beschikking. Echter maken bedrijven niet noodzakelijk de tijd om die gegevens grondig te analyseren. Beslissingen worden genomen op basis van gewoontes die vroeger goed voor hen hebben gewerkt. Maar data-analyses dienen om proactief te kijken naar verschuivingen in de markt. Een vaste leverancier kan in de problemen komen door de pandemie of zijn prijzen opslaan. Is hij dan nog wel de beste optie? Supply chain-problemen zijn vaak een gevolg van blind vertrouwen op één bepaalde leverancier.”  

Uit het onderzoek van Basware blijkt dat er wel een kentering aankomt. 54% van de deelnemende bedrijven gaf aan data-automatisering als een prioritaire investering voor 2022 te beschouwen. Een positieve evolutie, maar anderzijds is het ook zorgwekkend dat de helft van de bedrijven nog steeds niet tot het inzicht is gekomen dat data de sleutel tot succes is. Voor Basware is het een topprioriteit om samen met klanten data verder te optimaliseren om tot de beste inzichten te komen. Great minds think alike. 

Veel bedrijven maken de fout om data te negeren en hun buikgevoel te volgen bij het nemen van bepalende beslissingen.


Dit interview komt uit Vision on 2022. Het gratis e-book kan je hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Manager aan het woord: Dany De Budt, Basware

In Manager aan het woord blikken we samen met managers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. We hadden een boeiend gesprek met Dany De Budt van Basware.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here