AI - IDC

AI en Deep Learning worden steeds belangrijker voor bedrijven, al blijft het soms moeilijk om nieuwe implementaties te ontwikkelen. Met deze white paper leer je daar meer over, naast dat het schalingsplan voor hard- en softwareconfiguraties aan bod komt.

Advertentie

 

Het inzetten van AI en deep learning lijkt steeds meer een noodzaak te worden voor bedrijven. Wanneer bedrijven vervolgens gaan experimenteren met dergelijke technologieën, lopen ze al snel tegen de limitaties van hun serverinfrastructuur aan. Daarom is het van het grootste belang om ook na te denken over een schalingsplan.

 

Bedrijven zien steeds meer de noodzaak in van AI-applicaties, maar voor velen blijft het moeilijk om een AI-strategie te definiëren. Bij het nadenken over nieuwe implementaties rijzen er vele vragen op.

 

In deze white paper begeleidt IDC bedrijven bij het schalen van AI-applicaties van vroege concepten naar grote applicaties op gespecialiseerde hardware.

 

[whitepaper title=”Wanneer AI-applicaties de limitaties van je serverinfrastructuur opzoeken” thumb_url=”https://www.sc.pages02.net/lp/21028/392839/63.jpg” download_url=”https://www.pages02.net/bluepixlmedia/whitepaper2019/20190131_IBM_IFAI61663″][/whitepaper]

Advertentie