Wie veel van thuis uit werkt, voelt zich minder betrokken bij zijn team. Managers moeten daarom de juiste aanpak gebruiken.


 
Steeds meer mensen werken van thuis uit. Deze werkmethode brengt meer flexibiliteit met zich mee, maar heeft eveneens een belangrijk nadeel: werknemers die zelden of nooit op kantoor komen, voelen zich weinig betrokken bij hun team. Uit een onderzoek van de sociale wetenschappers Joseph Grenny en David Maxfield komen zeven manieren naar boven die je als manager kan toepassen om thuiswerkers tevreden te houden.
 
Grenny en Maxfield ondervroegen 1.153 medewerkers naar hun werksituatie. 52 procent van de ondervraagden werken minstens een deel van de week van thuis uit. Zij hebben het gevoel dat hun collega’s hen niet hetzelfde behandelen. Thuiswerkers hebben vaker het gevoel dat collega’s niet voor hun prioriteiten vechten, dat collega’s slechte dingen achter hun rug verkondigen en dat collega’s veranderingen aan een project maken zonder hen te waarschuwen. Om de teamsfeer hoog te houden, moeten managers met veel thuiswerkers in hun team de juiste aanpak hebben. We sommen 7 best practices voor het managen van thuiswerkers op.
 

 

1. Regelmatig contact

Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) zegt dat een succesvolle manager regelmatig contact met hen opneemt. Dat contact kan variëren van dagelijkse tot wekelijkse gesprekken. Hierbij is het belangrijk dat je als manager een één op één gesprek plant met je werknemer.
 

2. Face-to-face

Eén in vier van de respondenten vinden dat manager die face-to-face contact met hen hebben succesvoller zijn. Plan een bezoek aan je medewerkers die van thuis uit werken, of verplicht hem om regelmatig op kantoor te werken. Indien meetings op kantoor niet mogelijk zijn, moet je op zijn minst videoconferenties plannen.
 


3. Goede communicatie

Goede managers zijn in staat om naar al hun teamleden goed te luisteren, duidelijk te communiceren en respect uit te stralen. Vraag regelmatig naar de werkdruk en progressie van je medewerkers, zonder hen te verstikken. Communicatie is belangrijk, maar te veel communicatie kan wederom voor problemen zorgen.
 

4. Duidelijke verwachtingen

Om teams die van thuis uit werken goed te managen, is het belangrijk dat je goed duidelijk maakt wat je verwachtingen zijn. Managers die direct zijn over hun verwachtingen van zowel thuis- als kantoorwerkers hebben een gelukkiger team dat beter presteert.
 

5. Ben beschikbaar

Volgens de ondervraagden zijn goede managers steeds bereikbaar tijdens hun werkuren, ongeacht de tijdzone waarin ze zich bevinden. Dergelijke managers doen er alles aan om goed te communiceren met zowel kantoor- als thuiswerkers. Thuiswerkers zouden steeds in staat moeten zijn om iemand te contacteren over dringende problemen.
 

6. Gebruik technologie

Met name wanneer je thuiswerkers moet managen, is het van groot belang dat je mee bent met moderne technologie. E-mail en telefoon zijn goede tools, maar vormen niet voldoende ondersteuning voor mensen die niet op kantoor zijn. Maak gebruik van videoconferencingtechnologie en pas de tool die je gebruikt aan je medewerkers aan.
 

7. Vorm relaties

Wanneer teamleden verspreid over België of zelfs de wereld wonen, is het moeilijker om een degelijke band met elkaar te vormen. Gebruik daarom de communicatiemomenten die je inlast met je thuiswerkers eveneens om naar hun persoonlijke leven te vragen. Voorzie eveneens een moment in teammeetings dat collega’s elkaar beter kunnen leren kennen. Voor thuiswerkers is het moeilijker om een goede band met hun manager en collega’s te vormen, maar dat maakt het niet minder belangrijk.

Dorien heeft een achtergrond als programmeur en is bijzonder geïnteresseerd in robotica en biomedische technologie. Al draait ze haar hand ook niet om voor bredere thema’s als security en internet of things.