Terwijl de COVID-19-pandemie de wereld in haar grip blijft houden, dient de klimaatverandering zich als een volgende uitdaging aan. De voorbije maanden hebben politieke en zakelijke leiders bewezen dat ze tijdens een crisis resoluut en creatief kunnen optreden.

Advertentie

De noodtoestand waarin ons klimaat verkeert, vraagt op globaal niveau om innovatieve oplossingen en inspanningen van meerdere stakeholders. Wetenschappelijke studies stellen duidelijk dat de gemiddelde temperatuur op de planeet de komende decennia met 1,5 graden Celsius zal toenemen, tenzij we erin slagen om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen. Daarvoor moeten we vandaag al stappen ondernemen, want zelfs een opwarming van een halve graad zal catastrofale gevolgen hebben.

Het verlies van biodiversiteit, ten gevolge van ontbossing, houdt risico’s in voor onze gezondheid, onze voedsel- en watervoorraad, en onze economische groei. Bovendien destabiliseert dit probleem de hele planeet. Voor de Industriële Revolutie telde onze aardbol bijna zes biljoen bomen. Vandaag zijn dat er naar schatting nog maar drie biljoen, goed voor een oppervlakte van ongeveer 2,7 miljard hectare. Jaarlijks verliezen we ongeveer 18,7 miljoen hectare bos, wat overeenkomt met maar liefst 27 voetbalvelden per minuut.

Het herstel van onze bossen moet zowel wereldwijd als lokaal gebeuren. In België levert Natuurpunt schitterend werk om inheemse natuur alle kansen te geven om zichzelf te herstellen en ontwikkelen. Maar als je echt een verschil wil maken, moeten alle spelers mee rond de tafel zitten. Daarom is er ook voor de bedrijfswereld een belangrijke rol weggelegd, bijvoorbeeld door dit soort initiatieven financieel te ondersteunen. Samen met verschillende andere bedrijven heeft Salesforce daarom z’n schouders onder een project van Natuurpunt gezet. Het is de bedoeling om een jong natuurgebied in de Scheldevallei te herstellen en er op termijn opnieuw te zorgen voor een rijk en gevarieerd landschap van inheemse bossen, natuurlijke akkers en gedifferentieerde grassen.

We moeten de waarheid onder ogen durven zien: de planeet is dramatisch snel aan het veranderen. Bovendien lijken deze veranderingen in de eerste plaats de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te treffen. Daardoor neemt de ongelijkheid op het gebied van welvaart en afkomst alleen maar toe. Toch kunnen we met behulp van technologie en collectieve acties de klimaatverandering bestrijden en voor iedereen een duurzame, koolstofarme toekomst garanderen. Op die manier maken we onze bedrijfsmodellen veerkrachtiger, gaan we op een betere manier leven, en beschermen we onze planeet voor de vele generaties die na ons komen.

Maak deel uit van de oplossing

Er bestaat helaas niet één algemene oplossing voor de klimaatverandering. We hebben een soort portfolio aan handelingen nodig om de uitstoot van bronnen zoals fossiele brandstoffen terug te dringen, en om koolstofreservoirs te ontwikkelen die schadelijke gassen uit de atmosfeer halen. En voor dat laatste zijn bossen nog steeds ons belangrijkste hulpmiddel. We moeten er dus alles aan doen om de impact van ontbossing en ruimtelijke ordening om te keren. Iedere dag opnieuw zorgen bomen voor onze diversiteit. Ze zuiveren de lucht die we inademen, voorkomen bodemerosie, reinigen ons water, en maken onze omgeving een mooiere plek om te leven en wonen. Ieder bedrijf heeft de kans om een rol te spelen in dit cruciale onderdeel van duurzame ontwikkeling – om met andere woorden deel van de oplossing te zijn, eerder dan het probleem zelf te veroorzaken.

Het is dan ook goed om vast te stellen dat verschillende stakeholders, waaronder Salesforce, zich hebben aangesloten bij een initiatief van het Wereld Economisch Forum om tegen 2030 wereldwijd één biljoen bomen te planten, herstellen en beschermen. Dat klinkt misschien heel ambitieus, maar de betrokken partijen beschikken samen over de middelen om op grote schaal bosherstel mogelijk te maken. Met het Natuurpunt-project in de Scheldevallei willen we deze winter bijvoorbeeld 8.000 nieuwe bomen planten. En tijdens het volgende winterseizoen komen daar nog eens 10.000 bomen bij, waardoor het in onze regio de grootste boomplantactie tot hiertoe zal zijn.

Bedrijven en gemeenschappen moeten duurzaamheid in al hun activiteiten opnemen. Samen kunnen we ook overheden stimuleren om verdere ontbossing te vermijden, en zowel bedrijven als invloedrijke figuren inschakelen om deze initiatieven te financieren. Ondernemingen moeten hun stem laten horen en pleiten voor wetgevingen, programma’s en initiatieven die het welzijn van mens en planeet bevorderen, en dit zowel lokaal als wereldwijd.

Investeer in een herstelbeweging op lange termijn

De COVID-19-pandemie zal niet de laatste globale crisis zijn waar we mee te maken krijgen. Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering richten nu al enorm veel economische schade aan. Het is dus hoognodig om op lange termijn aan duurzaamheid te beginnen denken. Bovendien zien we dat klimaatacties een belangrijke factor zijn waarom klanten voor een bepaald bedrijf kiezen. Duurzaamheid kan dus ook bedrijfswinst genereren. Het spreekt dan ook voor zich dat steeds meer CEO’s nadenken over hoe ze de voetafdruk van hun onderneming kunnen verkleinen.

Natuurlijk mogen investeringen in bedrijfssucces en ecologische stabiliteit niet los van elkaar staan. Wie maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, moet op een zinvolle manier samenwerken met de inheemse bevolking en gemeenschappen. Het herstel van ecosystemen kan alleen maar duurzaam zijn als de lokale bevolkingsgroepen er sociaal, economisch en ecologisch de vruchten van plukken. Het volstaat niet om bomen te planten en de CO2-uitstoot te verminderen. Om bossen opnieuw gezond te maken hebben honderdduizenden mensen steun nodig. Door het delen van kennis en het inschakelen van de juiste technologie kunnen bedrijven en gemeenschappen samen een herstelbeweging op gang brengen.

Onze verantwoordelijkheid opnemen met technologie

Minstens zo belangrijk als het planten van bomen, is ervoor zorgen dat bomen kunnen overleven. Terwijl bedrijven medewerkers en burgers aanmoedigen om op een duurzame manier te handelen, helpt technologie om de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren op te volgen en te beheren. Door technologie in duurzame processen te integreren, kunnen bedrijven een beter begrip krijgen van hun ecologische voetafdruk. En wanneer ze hun eigen impact zichtbaar maken, nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid op tegenover personeel, klanten en stakeholders.

De planeet is onze grootste stakeholder

Na de COVID-19-crisis hebben we een unieke kans om een veilig herstel met een duurzaam herstel te combineren. Hoewel er meerdere oplossingen voor de klimaatcrisis bestaan, is het herstel van onze bossen wellicht een van de meest effectieve strategieën. Het biedt enorm veel voordelen op het vlak van menselijke gezondheid, economie en diversiteit. Kortom: door zorg te dragen voor onze bossen, zorgen we ook voor onszelf.

Uiteindelijk is er geen grote stakeholder dan onze planeet. Samen kunnen we deel uitmaken van de klimaatoplossing. Door de omringende gemeenschappen de middelen te geven, investeren we op lange termijn in de duurzaamheid van onze bedrijven en van het milieu. Technologie maakt het mogelijk om op een duurzamere manier te leven en zaken te doen. Om te herstellen wat verloren is gegaan en om onze planeet te stabiliseren … voor het te laat is.

Auteur: Max Swerdlow, Country leader van Salesforce Belux.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Advertentie

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here