[Partnerinfo] Correcte beslissingen kun je maar nemen op basis van correcte informatie. CM ondersteunt die beslissingen met rapporten uit SAS Visual Analytics, om zo het budget voor gezondheidszorg beter onder controle te houden.

 
CM staat mee in voor het beheer en de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering. Als uitvoerder betaalt de organisatie ziektekosten terug en keert ze een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid. Verder staat ze in voor informatieverstrekking aan de leden, sociale hulpverlening en juridische bijstand. CM telt ongeveer 4,5 miljoen leden.
 
De gezondheidssector staat onder druk. Betrokken partijen als CM en het Riziv hebben daarom meer dan ooit nood aan gedetailleerde informatie, waarmee ze de juiste budgettaire beslissingen kunnen ondersteunen. Bij CM is die gedetailleerde informatie onder meer afkomstig uit het gebruik van SAS Visual Analytics.

Anticiperen

Iedere maand zetelen tientallen medewerkers van CM in de verschillende commissies en werkgroepen van het Riziv. Via SAS Visual Analytics hebben ze heel wat informatie onmiddellijk beschikbaar. “Met deze tool kunnen we ons meer proactief opstellen”, zegt Alain Conrath. De data – afkomstig van het Riziv of van CM zelf – bieden de basis waarmee CM nieuwe inzichten verwerft. “We kunnen zo beter anticiperen op de evolutie in de budgetten, onder meer op basis van gegevens over ziekenhuisopnames, doktersbezoek en thuiszorg.” Bovendien gaat het om informatie die bij CM een nauwere samenwerking ondersteunt tussen ict, business, r&d en de medische managers.
 
SAS biedt de medewerkers van CM een strategisch voordeel, vindt Conrath. “Je kunt heel snel de impact van een trend of een beslissing inschatten.” Het laat CM toe om het beschikbare budget heel precies toe te wijzen, in functie van de behoeften van de leden. SAS Visual Analytics maakt daarbij gebruik van dashboards, wat de gebruiksvriendelijkheid van de tool ten goede komt, met name voor managers die minder beslagen zijn in het gebruik van statistische software. De opvolging van budgetten en uitgavemodellen gebeurt intuïtief en interactief, waardoor de tool ook bruikbaar is voor minder gespecialiseerde profielen.

Multidisciplinair

CM stelde voor dit project een multidisciplinair team samengesteld, bestaande uit ict’ers, business managers, financiële managers en r&d-specialisten. Samen ontwikkelen ze efficiënte, relevante datamodellen. De datakwaliteit zorgde hierbij af en toe voor een uitdaging, die continu aandacht vereist, vertelt Alain Conrath: “Ict speelt daarbij een onmisbare rol, maar even goed moet je op de specialisten uit de andere domeinen kunnen rekenen om de data te valideren.”
 
Ook al gaat het hier om complexe materie, de uitdaging bestaat er tegelijk in om het gebruik van de tool zo eenvoudig mogelijk te houden. “De gebruikers zijn managers, geen statistici”, zegt Alain Conrath. “Dat het hier om een in-memory tool gaat, is echter een groot voordeel gebleken op het vlak van gebruiksvriendelijkheid.”