Vanaf 1 juni trad REACH in werking, een Europese maatregel waardoor chemische stoffen moeten worden geregistreerd. Een titanenwerk, gezien het aantal chemische substanties die er bestaan. Daarom nam de Europese vereniging van de chemische industrie IBM onder de arm om een systeem te bouwen dat alles makkelijker moet maken. Onder de naam Reachlink werd er […]

Advertentie

Vanaf 1 juni trad REACH in werking, een Europese maatregel waardoor chemische stoffen moeten worden geregistreerd. Een titanenwerk, gezien het aantal chemische substanties die er bestaan. Daarom nam de Europese vereniging van de chemische industrie IBM onder de arm om een systeem te bouwen dat alles makkelijker moet maken.

Onder de naam Reachlink werd er een joint-venture opgericht door sectorvereniging Cefic en IBM. Binnen dat kader werd SIEFreach opgericht, een software as a service platform dat bedrijven kunnen gebruiken om hun REACH-registratie te vergemakkelijken.

“Het registreren van stoffen bij de ECHA (het Europees Agentschap voor Chemicaliën, red.) is een titanenwerk, als je weet dat er wel 30.000 verschillende substanties bestaan,” aldus Cefic-directeur Alain Perroy. “En dan zijn er ook nog eens 30.000 verschillende bedrijven die erbij betrokken zijn. Dat zijn erg veel combinaties die moeten worden aangegeven.” Volgens Perroy vult SIEFreach een kloof tussen de ECHA en de betrokken bedrijven. Al kan een bedrijf de registratie ook perfect uitvoeren zonder van het platform gebruik te maken.

Omdat het niet ondenkbaar is dat verschillende bedrijven dezelfde stof moeten registreren, werd SIEFreach ontwikkeld. Het platform staat toe groepen aan te maken, waardoor bedrijven die eenzelfde stof moeten registreren zich kunnen groeperen en zo geen dubbel werk moeten verrichten. Er bestaat ook een uitgebreide samenwerkingsmodule die gebaseerd is op IBM’s Quickr-platform, dat onder meer een stemmingtool heeft ingebouwd om te beslissen wie de ‘lead registrant’ zal zijn die de uiteindelijke registratie bij de ECHA zal indienen. Ook web 2.0-elementen zoals blogs en wiki’s maken deel uit van de module.

Het systeem werd door IBM ontwikkeld en getest, en wordt gehost in het eigen serverpark. Het kost een bedrijf 300 euro om het platform te gebruiken tot de REACH-registraties worden afgesloten.
 

Advertentie