Europese VoIP-aanbieders zien weinig in EU-plannen die hen verplichten om de taken waar te nemen van traditionele telefoonnetwerken. Zij vinden dat de taak om alarmnummers door te schakelen “een gevaar voor de publieke veiligheid” kan betekenen. De gelegenheidscoalitie Voice on the Net (VON) Coalition Europe, waarin onder meer Intel, Skype, Google en Microsoft deelnemen, betoogt […]

Advertentie

Europese VoIP-aanbieders zien weinig in EU-plannen die hen verplichten om de taken waar te nemen van traditionele telefoonnetwerken. Zij vinden dat de taak om alarmnummers door te schakelen “een gevaar voor de publieke veiligheid” kan betekenen.

De gelegenheidscoalitie Voice on the Net (VON) Coalition Europe, waarin onder meer Intel, Skype, Google en Microsoft deelnemen, betoogt dat VoIP-telefonie de landlijn niet vervangt maar aanvult. Een van de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, is het verplicht aanbieden van publieke alarmnummers voor VoIP-providers. De groep softwaremakers ziet weinig heil in die rol.

De leveranciers zeggen dat de “voorbarige toepassing” van click-to-dial-diensten (hyperlink koppelen aan telefoon), verplichte alarmoproepen naar websites en andere VoIP-functies, die geen vervanging zijn voor traditionele thuis- en zakennetwerken, “zelfs een gevaar voor de publieke veiligheid kunnen opleveren”.

Ze gaan verder door te stellen dat voorbarige wetgeving “verbetering afremt voor gehandicapten, concurrentie vertraagt en de toegang beperkt tot vernieuwende en evoluerende communicatie-alternatieven op plaatsen waar normaal geen alarmtelefoontje kan worden gepleegd.”

Dit wil niet zeggen dat ze niet willen meedenken. De groep bracht eind vorige week een verklaring naar buiten, waarin de leden zeiden “te willen werken aan de voorlichting en promotie van verantwoordelijk overheidsbeleid, dat vernieuwing en de vele voordelen van op internet gebaseerde steminnovaties vooruit helpt.”

Stephen Collins, die wereldwijde overheidsregelgeving in zijn portefeuille heeft bij Skype en woordvoerder is van de coalitie, vindt dat de Europese Commissie zich ruimdenkend op moet stellen. “Op internet gebaseerde communicatiemiddelen zijn een geheel nieuw genre van producten, diensten en applicaties, die de communicatiegrenzen voor individuen en bedrijven verleggen”, zegt hij. “Om hun enorme mogelijkheden te ontsluiten, moeten beleidsmakers vooruitdenkende maatregelen omarmen.”

Advertentie