Het Open Source Initiative (OSI), de organisatie die waakt over openbronlicenties, heeft twee licenties van Microsoft goedgekeurd. Het gaat om de Microsoft Public License en de Microsoft Reciprocal License. De twee licenties maken deel uit van Microsofts ‘shared source framework’, het programma waarin Microsoft broncode van zijn technologie deelt. De Microsoft Public License staat licentiehouders […]

Advertentie

Het Open Source Initiative (OSI), de organisatie die waakt over openbronlicenties, heeft twee licenties van Microsoft goedgekeurd. Het gaat om de Microsoft Public License en de Microsoft Reciprocal License. De twee licenties maken deel uit van Microsofts ‘shared source framework’, het programma waarin Microsoft broncode van zijn technologie deelt. De Microsoft Public License staat licentiehouders toe om broncode te bekijken, veranderen en opnieuw te verdelen voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Russ Nelson van het OSI schrijft op zijn blog dat de licenties ‘verrassend kort en netjes’ zijn in vergelijking met GPLv3 en Sun’s CDDL. De licenties bevatten een clausule die patentenvrede waarborgt, een no-trademark licentieclausule.

Geen speciale behandeling voor Microsoft

Om een goedkeuring van OSI te krijgen, werden de licenties afgetoetst aan tien criteria. Tijdens het goedkeuringsproces heeft Microsoft enkel de namen van de licenties veranderd. De Microsoft Public License heette immers eerst Microsoft Permissive License. Voor de rest heeft Microsoft enkel bijkomende uitleg verschaft. Volgens een mededeling op de website heeft OSI de licenties goedgekeurd met ‘overduidelijke (maar geen unanieme) consensus’.

“Microsoft heeft geen speciale behandeling gevraagd en heeft die ook niet gekregen,” staat op de website van OSI te lezen, “ondanks de negatieve interacties tussen Microsoft en de openbrongemeenschap, was de dialoog constructief.” Hiermee wordt gedoeld op de recente uithaal van Microsoft-CEO Ballmer naar Linuxbedrijf Red Hat. Hij zegt dat Red Hat verplicht is om zijn bedrijf te vergoeden voor schendingen van intellectueel eigendom.

Commercieel en openbron schuiven op naar midden

“De openbronwereld staat argwanend tegenover Microsoft,” verklaart Nelson, “hun motieven zijn in vraag gesteld tijdens de besprekingen voor de erkenning. Hoe kunnen ze openbronprojecten langs de ene kant aanvallen en langs de andere kant de openbronmethoden en zelfs het ‘OSI-goedgekeurd’-label gebruiken? Niemand, behalve Microsoft zelf, weet het. Maar als je (zoals ons) ervan overtuigd bent dat openbron de beste manier is om software te maken, dan begrijp je waarom ze openbron tegelijk aanvallen en gebruiken. Het is zowel hun redding als hun vijand.”

Volgens Stephen McGibbon, regionaal technology officer bij Microsoft, is het normaal dat Microsoft opschuift naar openbron. “Er is een convergentie aan de gang. We zien dat commerciële bedrijven openbron gaan doen en dat openbronbedrijven handelswijzen van de commerciële bedrijven beginnen overnemen. Iedereen schuift op van de extremen in het spectrum openbron en commercieel naar het midden.”

Advertentie