Advertentie

De Europese Commissie zet tussen 2007 en 2008 zo’n 75 miljoen euro opzij voor digitale opslag en beschikbaarheid van wetenschappelijke data. De kosten van projecten met open access-publicaties worden vergoed.

Dat meldt de Commissie in een rapport over ‘Wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk: toegang, verspreiding en behoud’. Daarin wordt onderzocht hoe technologieën kunnen worden gebruikt om toegang tot onderzoekspublicaties en data te verbeteren. Ook zijn concrete plannen op papier gezet.

Zo gaat de Commissie projecten rond het publiceren van rapporten ondersteunen, bijvoorbeeld door de kosten terug te betalen. Dat geldt nadrukkelijk ook voor experimenten met open access. Daarnaast wordt tussen 2007 en 2008 zo’n vijftig miljoen euro opzij gezet om infrastructuur voor opslag van wetenschappelijke data in Europa te ondersteunen en te helpen coördineren.

Nog eens 25 miljoen euro gaat naar onderzoek naar digitaal behoud van gegevens. Het zogenaamde eContentPlus-programma besteedt bovendien tien miljoen euro aan verbetering van de interoperabiliteit van collecties wetenschappelijk materiaal. Er wordt onder meer naar gestreefd om deze collecties in meerdere talen toegankelijk te maken.

De Europese Commissie vindt toegang en behoud van wetenschappelijke data belangrijk, omdat die gegevens volgens haar onmisbaar zijn voor innovatie en verder onderzoek. “Nieuwe ideeën bouwen gewoonlijk voort op de resultaten van vorig onderzoek”, verklaart Janez Potocnik, commissaris voor Wetenschap en Onderzoek.

Zo’n negentig procent van alle wetenschappelijke rapporten in Europa is nu online beschikbaar, vaak tegen betaling. Dankzij digitale technologieën wordt ook vaker via ‘open access’ gepubliceerd, waardoor publicaties gratis toegankelijk worden.

“De digitale revolutie heeft de manier waarop wetenschappelijke informatie wordt verspreid enorm verbeterd”, stelt Viviane Reding, Eurocommissaris voor informatiemaatschappij en media, eraan toe. “Maar het werpt ook nieuwe vragen op over hoe wetenschappelijke informatie voor de toekomst bewaard moet blijven.”

Online toegang tot wetenschappelijke informatie van nu garandeert namelijk niet dat deze gegevens in de toekomst ook beschikbaar zijn, meent de Commissie. “Digitale informatie heeft een gelimiteerde levensduur en moet worden behouden door de tijd heen.”