De Free Software Foundation (FSF) onderzoekt of ze Novell moet verbieden om nieuwe versies van Linux-software uit te brengen. De FSF beheert de intellectuele eigendomsrechten van belangrijke delen van het Linux-besturingssysteem. Aanleiding is de kritiek van de openbrongemeenschap op de samenwerking tussen Novell met Microsoft, die in november 2006 werd beklonken. De bedrijven gaan gezamenlijk […]

Advertentie

De Free Software Foundation (FSF) onderzoekt of ze Novell moet verbieden om nieuwe versies van Linux-software uit te brengen. De FSF beheert de intellectuele eigendomsrechten van belangrijke delen van het Linux-besturingssysteem.

Aanleiding is de kritiek van de openbrongemeenschap op de samenwerking tussen Novell met Microsoft, die in november 2006 werd beklonken. De bedrijven gaan gezamenlijk producten verkopen en technologieën ontwikkelen, om het gebruik van Linux naast Windows-software gemakkelijker te maken. Ze hebben afgesproken dat ze elkaar niet zullen aanklagen voor het gebruik van bepaalde softwarepatenten.

Volgens critici ondermijnt deze overeenkomst de patentpositie van Linux-software. Ze vrezen dat Microsoft nu zijn pijlen zal richten op gebruikers van andere Linux-versies. Tegenstanders hebben het bestuur van de FSF gevraagd om Novell te straffen. Het bedrijf zou niet langer nieuwe versies van Linux-software, waarvan de FSF over de auteursrechten beschikt, mogen distribueren.

“Leden van de gemeenschap willen alles doen wat in hun macht ligt om deze overeenkomst, en overeenkomsten die erop lijken, te verstoren”, aldus Eben Moglen, de algemeen raadgever van FSF. Volgens hem hebben zij “alle reden om zich ernstig zorgen te maken” over mogelijke juridische acties door Microsoft.

Volgens Moglen heeft het bestuur nog geen beslissing genomen over de kwestie. Hij verwacht echter dat binnen twee weken een maatregel zal worden aangekondigd. John Dragoon, senior vice-president bij Novell, weigert commentaar te geven. “We zullen het uiteindelijke besluit bekijken en dienovereenkomstig reageren”, zegt hij.

Katherine Egbert, analist bij Jefferies, denkt dat Novell eronder zal lijden als er werkelijk een ban komt op het gebruik van nieuwe versies van Linux. Het bedrijf zou dan extra moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling om zijn software te upgraden.

Update: 09/02/2007
Naar aanleiding van dit bericht is discussie en verwarring ontstaan. ZDNet heeft daarom contact opgenomen met de FSF, die nadere uitleg heeft gegeven. Er blijkt sprake te zijn van een misinterpretatie. Een nieuw artikel is op de site gepubliceerd.