We lezen in de pers dat er een tekort is aan IT-personeel. Volgens Forrester Research is er eerder sprake van een verschuiving: bedrijven hebben minder technici nodig en meer zakelijk gerichte profielen. Routinetaken worden daarbij steeds meer uitbesteed. Die verschuiving heeft uiteraard impact op het onderwijs en op rekrutering. Dat blijkt uit een recent onderzoek […]

Advertentie

We lezen in de pers dat er een tekort is aan IT-personeel. Volgens Forrester Research is er eerder sprake van een verschuiving: bedrijven hebben minder technici nodig en meer zakelijk gerichte profielen. Routinetaken worden daarbij steeds meer uitbesteed. Die verschuiving heeft uiteraard impact op het onderwijs en op rekrutering. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Silicon.com:

– 83 procent van de respondenten vindt businessvaardigheden cruciaal voor succes in IT
– Ruim 60 procent vindt dat technische en zakelijke vaardigheden even belangrijk zijn
– De meest gevraagde zakelijke vaardigheden zijn (al voor het vierde opeenvolgende jaar) projectbeheer en leiderskwaliteiten. Ook branchespecifieke kennis en vreemde talen scoren hoog, een budget kunnen plannen staat laag aangeschreven
– Aan de technische kant is er vooral een tekort aan kennis van programmeertalen als Java en de varianten van C. Ook in trek zijn kennis van web services, met name .Net en J2EE, en verder opslag-, systeem- en netwerkbeheer. Verder: kennis van ERP-software zoals SAP en Oracle
– Linux-kennis, daarentegen, is heel wat makkelijker te vinden. Ongeveer vijf procent van de respondenten vindt die nu nog schaars (vorig jaar 15 procent)

Johan Conix is managing director van Conix solutions, een bedrijf dat research levert aan CIO’s.

RUDY DUYCK, INFORMATION SYSTEMS MANAGER AGF BELGIUM INSURANCE

Hebt u zelf moeite om geschikte mensen te vinden of te behouden?
Er is zeker een tekort, vooral aan ervaren en gespecialiseerde mensen. We merken dat aan de opwaartse druk op de lonen, de vele rekruteringscampagnes en het feit dat goede kandidaten meestal kunnen kiezen uit diverse jobaanbiedingen. Dit zou snel kunnen leiden (als we al niet zover zijn) tot een cyclus van opeenvolgende headhunters voor de schaarsere, betere informatici. Ik vermoed dat het weer heel erg lonend is IThoofden te koppensnellen.

Is dat tekort groter voor bepaalde niveaus of specialiteiten?
Jawel, vooral de seniorniveaus van de functies programma/ projectmanagement, IT-architectuur, business analist en diverse technische specialisaties zoals DBA en .Net-ontwikkelaars. Daarbij komt nog het structurele tekort aan system engineers voor de mainframewereld. Dat tekort is volgens mij overigens potentieel bedreigend voor de mainframetoekomst.

Wat doet u er op korte termijn aan?
Onze beste technieken ga ik hier niet verklappen. Maar wij vinden de grootste concurrentiële voordelen nog altijd uitdagende en interessante opdrachten, een aanmoedigende werkomgeving met de nodige werkmiddelen en veel laterale en verticale groeikansen. Uiteraard speelt ook het loon een grote rol: ook de kandidaat die pertinent beweert dat hij of zij geld niet als een prioriteit ziet, werkt niet voor de lieve ogen van zijn of haar werkgever. Maar dat onderlinge opbod kan iedereen pijn doen (behalve de migrerende IT’ers uiteraard).

Waarom werken er niet meer vrouwen in IT?
Ha … dat is de omgekeerde ‘Adam en Eva’-vraag: waarom bijten niet meer vrouwen in de IT-appel? Misschien komt het doordat de IT-Adams die niet altijd aanbieden op een manier die ook vrouwen aanspreekt. Eerst en vooral geloof ik heilig in de kracht van teams met complementaire profielen en dus ook samengesteld uit vrouwen en mannen.

Spijtig genoeg bestaat nog de karikatuur van een kille, strakke IT-wereld van machines, nerds en ‘mannen met hun speelgoed’. De IT-wereld is nochtans vooral een wereld waarin multifunctionele teams samenwerken uit verschillende organisaties, steeds meer ook internationaal, om oplossingen te bieden aan zakelijke noden, en die oplossingen maken toevallig gebruik van machines en software. Vanzelfsprekend zijn er ook de klassieke remmende factoren voor vrouwen zoals we die nog altijd in te veel sectoren vinden, zeker voor managementposities. KOEN VAN LOO, DIRECTEUR INFORMATICA BIJ ADMB

Hebt u zelf moeite om geschikte mensen te vinden of te behouden?
Er is zeker een tekort aan geschikte mensen binnen de IT. Enerzijds komt er weinig respons op vacatures voor interne medewerkers. Juniorprofielen lukken meestal nog wel, al is de uitstroom van ICT-profielen uit het onderwijs sterk gedaald. Seniorprofielen zijn stilaan onvindbaar.

Bij de weinige kandidaten die reageren op de vacatures is de kwaliteit soms ook ver te zoeken. Gelukkig komen we af en toe nog eens een witte raaf tegen. Anderzijds merken we ook een toenemende druk bij consultants die ingezet worden. De druk van de toeleveranciers om de prijzen te verhogen is groter dan vroeger. Het wordt moeilijker om een dergelijk profiel lang op een project te houden.

Is dat tekort groter voor bepaalde niveaus of specialiteiten?
Er is wel degelijk een verschil: juniors zijn gemakkelijker te vinden dan seniors. Systeemingenieurs zijn moeilijker te vinden dan ontwikkelaars. Java & .NET geschoolde ontwikkelaars zijn gemakkelijker te vinden dan Oracle-toolsontwikkelaars (waarschijnlijk omdat die laatste minder in aantal zijn en omdat de technologie niet meer zo sexy is).

Wat doet u er op korte termijn aan?
We proberen hier vooral proactief te werken. We rekruteren momenteel permanent en niet meer op een ‘as needed’ basis. Daardoor kunnen we blijven focussen op kwaliteitsprofielen en moeten we niet de kandidaat aannemen die zich op het juiste moment aanbied. Anderzijds hebben we altijd de policy gehad om intern mensen op te leiden en te begeleiden zodat ze sterke figuren kunnen worden. Hiervoor kunnen we steunen op wat sterke relaties met diverse onderwijsinstellingen. En als we een ICT-vacature niet intern kunnen invullen, dan proberen we -alvast tijdelijk- de nood in te vullen via een aantal vaste toeleveranciers.

Waarom werken er niet meer vrouwen in IT?
Bij ons valt het nogal mee (ongeveer 30% vrouwen). We zien ook dat bepaalde ICT-functies meer vrouwen aantrekken dan andere, bijvoorbeeld de meer analytisch gerichte functies. Het is onvermijdelijk zo dat bepaalde functies binnen ICT een aantal aspecten hebben die niet zo ‘vrouwelijk’ zijn. De job is soms nog steeds vrij technisch. Sommige jobs kunnen fysiek zwaar belastend zijn, zoals een systeembeheerder die apparatuur moet installeren. Je zit ook vaak met onzekere werkuren: een bepaalde softwarepatch moet ‘s avonds worden geïnstalleerd. Maar ik merk een duidelijke kentering. PROF. DR. BART VAN DEN BOSCH, CIO VAN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN

Hebt u zelf moeite om geschikte mensen te vinden of te behouden?
Mensen behouden, dat valt tot hiertoe goed mee. Rekruteren is moeilijk. Vooral voor technische profielen. Wij hebben op dit moment maar een drietal vacatures, onder meer voor een systeemingenieur. Je krijgt weinig cv’s, en niet zo’n goeie.

Wat doet u er op korte termijn aan?
In een ziekenhuis maakt IT echt een verschil, en dat levert ons een voordeel op bij rekrutering. Wij ontwikkelen hier bijvoorbeeld een klinisch werkstation, een grote toepassing in Java, en dat is heel gevarieerd: er is een stuk radiologie, en dat is totaal iets anders dan het systeem voor medische voorschriften. We hebben dus relatief diverse jobs te bieden, waar een technische persoon zich in kan uitleven. En we kunnen de mensen ook intern verschuiven als ze eens iets anders willen. Dat helpt ervoor zorgen dat we weinig verloop hebben. Ik denk dat er van de honderd mensen in IT per jaar maar twee of drie vertrekken.

Hoe pakt u het personeelverloop aan?
Waar ik geen voorstander van ben, is te veel lagen van mensen tussen de informaticus en de gebruiker. Dat imago van de nerd die geen twee zinnen verstaanbare taal kan spreken, dat is fout, die mensen zijn zo niet. Wij brengen de IT-mensen zelf in contact met de gebruiker. Daar zitten geen business analisten tussen. Je maakt iets en je ziet het gebruiken, je praat met de gebruikers. Dat helpt het verloop heel klein houden. Wij betalen niet slecht, maar ook niet de absolute top.
Heel wat mensen appreciëren daarentegen dat we niet kwartaalgericht denken, iets wat we al tijdens de sollicitatiegesprekken zeggen. Wij kunnen hier op termijn denken, en dat trekt sommigen aan.

Wat moet er gebeuren om IT-studies weer aantrekkelijker te maken?
Er bestaat een perceptie dat een IT-opleiding niet rendeert, omdat die na vijf jaar verouderd is. Maar dat klopt niet, die perceptie moeten we veranderen. Je universitaire opleiding informatica is heel algemeen, terwijl de programmeertalen en producten komen en gaan. A1’s zijn meer productgericht en dat is wat moeilijker. Een tweede probleem is dat voor veel mensen het programmeren een veredelde vorm van ponsen is. Terwijl je toch eigenlijk met een heel team relatief jonge mensen samen zit te werken aan iets dat gebruikt gaat worden. Hoe je dat imagoprobleem aanpakt? Dat zou je aan iemand als Jens Mortier moeten vragen.

CIOnet is een onafhankelijk on line business netwerk voor CIO’s en IT-managers, dat zijn leden wil toelaten om contacten te leggen, kennis en ervaring uit te wisselen en om CIO- en IT-management onderwerpen te bespreken. Toegang is alleen mogelijk op uitnodiging. Het CIOnet Panel is een samenwerking tussen IT Professional en CIOnet.

Advertentie