Advertentie

Toen het Franse Business Objects in december 2003 grote concurrent Crystal Decisions overnam, hielden de vele tienduizenden
enthousiaste gebruikers van het vlaggenschip Crystal Reports even de adem in. Maar de onmiddellijk daarop voorgestelde ontwikkelingsstrategie die binnen de paar jaar tot een volledige, maar pijnloze productintegratie zou moeten leiden, stelde iedereen gerust.

Intussen zijn we bijna drie jaar verder en komt de volgende stap in dit proces op de markt: versie 11 krijgt – in navolging van de overkoepelende productlijn – zowaar een Romeins cijferjasje aangetrokken en bewijst eens te meer dat de rapportgenerator nog steeds springlevend is.

Het leek haast niet meer mogelijk om nog meer functionaliteit terzake in dit op zich al zo somptueuze product te stoppen. En toch.

Er zijn de dynamische en trapsgewijze aanwijzingen, gevuld met waarden uit een database. Hiermee beperkt één waarde in de aanwijzing de waarden in de daaropvolgende keuzelijsten, zodat niet langer statische lijsten dienen bijgehouden te worden in afzonderlijke rapporten.

Een nieuwe RTF-exportindeling is geoptimaliseerd voor het bewerken van de gegenereerde bestanden, terwijl de reeds bestaande RTF export meer gericht was op nauwkeurigheid en het verwerken van formulieren.

Afbeeldingen in een rapport dienen niet langer in de database opgeslagen te worden, maar mogen (bijvoorbeeld) op een webserver staan, waarnaar in het rapport met koppelingen wordt verwezen. De sorteervolgorde en de hoogste of laagste waarde kunnen op basis van een formule worden bepaald, zodat één rapport op een meer flexibele manier aan de behoeften van meerdere gebruikers kan voldoen.

Dankzij de verbeterde hiërarchische groepering is er meer controle over de indeling, zodat groepen in een hiërarchie zijn genest en zo een meer gedetailleerde invloed opleveren over de insprongen. Ook aan de bruikbaarheid is gesleuteld door ondermeer een HTMLvoorbeeld aan te bieden, zodat u een beter idee krijgt van hoe het resultaat er zal uitzien bij publicatie op het web.

Voor deze laatste mogelijkheid is het wel even opletten bij de keuze van de geschikte productvariant. Er is de werkbank om projecten te ordenen en rapporten op basis van eigen voorkeuren te groeperen in mappen. Intelligente ontwerpen van diagrammen en kruistabellen zijn mogelijk door deze automatisch te maken op basis van de gegevens in het rapport.

Via een eigen XML driver slaagt versie XI erin om ruwe XML-bestanden om te zetten naar geformatteerde rapporten, of zelfs XML te transformeren naar andere formaten als HTML of WML. Deze driver aanvaardt zowel DTD (Document Type Definition) als schema’s, en werkt bovenop de Java J2SE 1.4 SDK.

Maar wij waren vooral benieuwd naar de mate waarin Crystal Reports verder zou integreren in de wereld van Business Objects Enterprise. Dit blijkt al onmiddellijk door de eenmalige aanmelding, zodat een Crystal-rapport in een bestaande beveiligingsinfrastructuur kan worden geïntegreerd.

Crystal-rapporten op basis van BO universes ondersteunen de runtime beveiliging van universes en Union queries. Contextgebonden rapportkoppelingen zorgen ervoor dat BO-adviesdiensten en Web Intelligence-documenten kunnen aangeroepen worden vanuit Crystal Reports en omgekeerd.

Hadden wij bij versie 6 nog de eenvoudige keuze uit een Standard en een Professional-variant, dan is daar intussen een Developer-versie aan toegevoegd, naast de gebundelde versies binnen Microsoft Visual Studio .NET, Borland C# of JBuilder en BEA WebLogic Workshop.

De Advanced Developer maakt niet langer deel uit van het gamma, maar nu is er de Crystal Reports Server voor het publiceren en ‘schedulen’ van rapporten binnen een portaalinterface, compleet met de nodige voorzieningen voor gebruikers, groepen, folders en rapporten.

Het maakt er de keuze niet eenvoudiger op, maar deze versnippering behoort nu eenmaal tot de commerciële geplogenheden van de meeste hedendaagse softwareproducenten.

  • Crystal Reports XI
  • Producent: Business Objects
  • Prijs: €250 (standard), €630 (Professional), €750 (Developer)
  • De functioneel verst gevorderde rapportgenerator krijgt er nog enkele mogelijkheden bovenop en integreert zich verder binnen de Business Objects-familie.
  • Advertentie