Advertentie

Net op het moment dat bekend raakte dat het officiële Cobol-programma voor de belastingsberekening aan vernieuwing toe is, krijgen een honderdtal Cobol-programmeurs van de Federale Overheidsdienst Financiën de kans zich om te scholen tot Java-expert.

Toeval? Niet helemaal. In haar ‘ICT Ondersteuningsplan’, dat begin dit jaar verscheen, trekt de FOD Financiën uitdrukkelijk de kaart van de vernieuwing.

‘Voor een groot deel van onze medewerkers volstaat één specifieke opleiding in een nieuwe programmeertaal of ontwikkelomgeving niet om een grondige kennis en begrip te verzekeren van de nieuwe technologieën en fundamenten van de FOD Financiën.’

Het ICT Ondersteuningsplan 2006 van de Federale Overheidsdienst Financiën windt er geen doekjes om: ‘Het is noodzakelijk dat voor iedereen een heroriëntatieplan wordt uitgewerkt in functie van zijn of haar toekomstige rol of functie.’

Omscholen is de boodschap. Een adagium dat ook geldt voor het berekeningsprogramma van de personenbelasting. Zo stelde de FOD Financiën begin dit jaar, in datzelfde IT-plan, voor om de berekeningsmodule van de personenbelasting te ontwikkelen op basis van nieuwe standaarden, zoals J2EE.

De bestaande berekeningsmodule was, volgens Financiën, door de vele wijzigingen een ‘spaghetti-code’ geworden. ‘Wat op korte termijn moet leiden tot problemen met de ondersteuning en integratie met de IT-fundamenten.’ Net daarom voorzag de FOD toen al een aanbesteding voor de herontwikkeling van het berekeningsprogramma.

Een opdracht die deze zomer in het Bulletin der aanbestedingen verscheen. Hoewel vandaag naar schatting nog iets meer dan de helft van de applicaties bij de FOD Financiën Cobol gebruiken, krijgt Java een steeds belangrijkere rol toebedeeld.

Advertentie