Unisys opent in Brussel een Europees Kenniscentrum voor biometrie. Dat zijn elektronische identificatietechnieken op basis van lichaamskenmerken zoals vingerafdruk of stem. “Dit kenniscentrum doet niet puur aan R&D,” verklaart Bart Steukers, de managing partner public sector Belgium and continental Europe. “Academici, onze partners en onze klanten komen samen om biometrie-projecten uit te werken.”

Unisys treedt dus op als systeemintegrator, waarbij het geen technologie maakt, maar verwerkt in maatoplossingen.
Unisys heeft op dit ogenblik voornamelijk overheden als klant. Maar het bedrijf wil ook bedrijven bedienen met security solutions met biometrie. “In samenwerking met NEC bouwde Unisys bijvoorbeeld een systeem dat verdachte bewegingen kan herkennen en een bewaker kan waarschuwen,” zegt Ronald Hack, directeur Biometrische Technologie.

Biometrische beveiliging in Europa
Het Brusselse kenniscentrum voor biometrie is het tweede in een rij van drie. Unisys heeft er al een in Washington DC en plant er nog een in Canberra. De keuze viel op Brussel door de aanwezigheid van experts en van de Europese instituties. Ook hoopt Unisys van hieruit te kunnen meewerken aan de ontwikkeling van standaarden. “De Europese landen kunnen niet elk apart biometrische toepassingen gaan ontwikkelen,” legt Steukers uit. “Er is een Europese backbone nodig om er achteraf toepassingen aan te koppelen.”

De afweging van de privacy
Biometrie nam vooral een hoge vlucht in de VS als beveiligingsmaatregel na de aanslagen van 11 september 2001. Europa begint aan een inhaalbeweging met bijvoorbeeld het project Eurodac waarbij op immigratievisa voor de EU een elektronische vingerafdruk komt.
“In biometrie-projecten moet steeds een evenwicht gezocht worden tussen drie elementen: efficiëntie, privacy en kostprijs,” volgens Steukers. “Maar bij de burgers is er meer bereidheid om een deel van de privacy op te geven dan algemeen wordt aangenomen.” Dat blijkt uit een studie van het Ponemon Institute bij 1.661 mensen uit 14 landen, uitgevoerd in opdracht van Unisys.

Biometrie wordt in België al op grote schaal gebruikt op de Dienst Vreemdelingenzaken bij Buitenlandse zaken. Jan Moerman, waarnemend attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken: “Door vingerafdrukken te nemen en digitaal te vergelijken, kunnen we ervoor zorgen dat er geen dubbele aanvragen gebeuren, of dat mensen geen nieuw dossier starten na een afwijzing”, licht Jan Moerman van de Dienst Vreemdelingenzaken toe.

In de jaren ’90 werd de Dienst Vreemdelingenzaken overstelpt met asielaanvragen. Maar er waren veel misbruiken. Studies in Nederland en Zwitserland toonden aan dat 30 procent van de aanvragen frauduleus waren. Er is, volgens Moerman, geen reden om aan te nemen dat de situatie in België anders zou zijn.

Liefst met vinger en stem
Er zijn verschillende lichaamseigenschappen die in aanmerking komen voor biometrische benadering. “De oudste is de vingerafdruk,” vertelt Jan Moerman, waarnemend attaché bij de dienst Vreemdelingenzaken. “Zelfs zonder elektronica werd deze vorm van biometrie gebruikt om mensen te identificeren. Maar ook verschillende andere lichaamskenmerken kunnen elektronisch worden verwerkt: gelaat, iris, stem, DNA, onderhuidse chip en vingerafdrukken.” Het wettelijke kader in België laat voorlopig enkel toe om vingerafdrukken en foto’s te gebruiken.

“Mensen hebben het minste weerstand tegen stemherkenning en een vingerafdruk,” verklaart Steukers, “een iris-scan ondergaan ze liever niet. Uit de studie bleek ook dat mensen nog het meest hun bank vertrouwen, als het op bewaren van biometrische gegevens aankomt, liever nog dan bijvoorbeeld de belastingsdienst.”

7 biometrische toepassingen van Unisys

  • Bewegingsdetectie en -herkenning (i.s.m. NEC)
  • Gezichtsherkenning in 2D (i.s.m. Viisage)
  • Aanmaak van biometrische identiteitskaarten
  • Identiteitsverificatie op basis van biometrische gegevens
  • SafePass kiosk voor douane VS, papieren ticket met vingerafdruk en foto in 2D-barcode
  • 3D-gezichtsherkenning (i.s.m. A4Vision)
  • Externe harde schijf beveiligd met vingerafdruk (i.s.m. LaCie)
  • Mobiele identificatie met match-on-card verificatie (i.s.m. Precise Biometrics)