Advertentie

Het heeft bijna 300 jaar bloed, zweet en tranen gekost vooraleer bedrijfsleiders,
wetgevers en verschillende drukkingsgroepen slaagden in het opzetten van een
coherente structuur voor het financieel beheer van ondernemingen.
Enron en Sarbanes-Oxley herinneren ons eraan dat het systeem
nog steeds niet perfect is.

In vergelijking met economie,
is informatica nog een erg jong fenomeen in onze maatschappij.
Ook al is het ondertussen een onmisbare strategische pijler binnen
elk bedrijf, toch blijft informatica ver van volwassen. Enterprise
Architecture maakt deel uit van de groei naar volwassenheid.
Het is tegelijkertijd ook een antwoord op een groeiend probleem:
de steeds sneller veranderende bedrijfsomstandigheden.

IT is geëvolueerd van de automatisering van elementaire taken tot een totaalbeheer
van de bedrijfsprocessen. Erg geïntegreerde systemen hebben het daglicht gezien,
zoals Enterprise Resources Planning, Supply Chain Management en Customer Relationship
Management. IT Architecture is ontstaan met als doel het rationaliseren
van informatiebeheer om zo de duur van projecten te verkorten, de continuïteit van
de bedrijfswerking te verzekeren en de door het management gewenste implementatiesnelheid
te bereiken.

Bedrijven veranderen steeds sneller van businessmodel, en dat vereist een grotere
soepelheid en flexibiliteit. Om aan die nood te beantwoorden evolueren we van architectuur
tot een Enterprise Architecture. Wat u eigenlijk doet is de strategie en
de IT-architectuur uitbreiden met een vierde dimensie: de tijd. Alle bedrijfsprocessen
uit heden, verleden en toekomst worden doorgelicht en gelinkt aan interne en
externe bedrijfsfactoren. Op deze manier kan Enterprise Architecture constant de
koers van het strategisch plan bijsturen en, indien nodig, de strategische doelstellingen
midden in de uitvoeringsfase aanpassen.

De introductie van Enterprise Architecture is vergelijkbaar met de komst van film in
een wereld die enkel fotografie kende.

Enterprise Architecture ontwikkelt zich langsheen vijf assen. Het doel van elk ervan
is om IT beter in het bedrijf te integreren en informatiebeheer in elke afdeling in te
voeren. Deze vijf pijlers zijn strategische analyse, de architectuur, governance, de
uitwerking van de strategie en de communicatie.

De strategische analyse behandelt de bedrijfsvoering alsook de bedrijfscontext. Ze
zorgt voor het noodzakelijke fundament voor de ontwikkeling van de informatietechnologie
en de oplossingen die de processen ondersteunen.

De architectuur beschrijft het heden, tekent de toekomst uit, bepaalt de te volgen
weg tussen beiden en definieert de regels en instructies.

Governance legt een strategisch en financieel beslissingskader vast. Governance
bepaalt de regels en richtlijnen volgens welke de managers het strategisch uitvoeringsplan
en de koers kunnen aanpassen.

Strategie verwijst naar de rol van de Enterprise Architects, die invloed moeten uitoefenen
op de rest van het bedrijf om de implementatie van hun strategische visie
te bevorderen.

Tenslotte is communicatie het doorslaggevende element voor het succes van Enterprise
Architecture. Een communicatieplan is nodig om de boodschap duidelijk te
maken, maar ook om het antwoord van de organisatie op die boodschap te begrijpen
en erop te reageren.

Dominique Scheuren is eigenaar van Bizliner.