3G, 4G, 5G. Mobile phone base station Tower. Development of communication system in urban area with blue sky background.

5G doet zijn intrede in Vlaanderen! Binnenkort mogen Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet voorlopig gebruikmaken van de Vlaamse 5G frequentieband.

De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid mobiele dataverkeer vertienvoudigd. Er wordt een nog sterkere groei verwacht, mede door de opkomst en ontwikkeling van nieuwe IoT toepassingen. Met de introductie van 5G komt er meer bandbreedte vrij om deze datastroom een plekje te geven. Bovendien zorgt 5G voor nieuwe toepassingsmogelijkheden en functionaliteiten.

Goede infrastructuur

Vooralsnog heeft het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) besloten om de mobiele providers Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet toegang te verschaffen tot dit netwerk. Een belangrijke pioniersrol, waarmee ze de eerste ontdekkingen op de 3400-3800 MHz frequentieband kunnen doen. Maar er is meer dan alleen het privilege om de eerste stappen in de 5G bandbreedte te zetten.

De operatoren dienen te voldoen aan de geldende regels van de regionale overheden voor het plaatsen van antennes en de bestaande stralingsnormen. De vijf providers zijn dan ook verantwoordelijk voor het neerzetten voor een goed ontwikkelde infrastructuur en dienst voor mobiele netwerken, waar nieuwe spelers in de toekomst gebruik van kunnen maken.

Een kijk in de toekomst, want een goed infrastructuur zal een belangrijke rol spelen in de toekomstige economische ontwikkeling.

Beperkte animo

Vanuit providers bleek er overigens niet heel veel animo te zijn om deze markt als eerste te betreden. Van de zes aanmeldingen trok één kandidaat zich op voorhand al terug. De overige vijf geïnteresseerde partijen hebben de toegang gekregen. In de 3600-3800 MHz-frequentieband van 5G is er in totaal 200 MHz radiospectrum beschikbaar. Iedere deelnemer heeft op dit moment 40 MHz aan bandbreedte toegekend gekregen.

Deze gebruiksrechten zullen geldig blijven totdat er gebruiksrechten via een nieuwe veilingprocedure worden verdeeld. Bovendien zal in de toekomst toegang komen tot de volledige frequentieband van 3400-3800 MHz, wat meer ruimte biedt voor andere providers.

Straling van 5G

Er heerst nog altijd onrust over de de blootstelling aan de elektromagnetische velden die door de 5G-antennes voortgebracht worden. Hiervoor is de BIPT niet verantwoordelijk, dat valt onder de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de verschillende gewesten, die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen.

Tijdens de uitrol van 5G zal er dan ook nauwlettend beoordeeld worden of de blootstelling van de mens aan de straling en het verspreiden van niet-ioniserende stralingen beperkt wordt. De mobiele operatoren zijn dus verplicht om de stralingsnormen die vastgesteld zijn door de gewesten in acht te nemen, ongeacht de technologie die ze gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here