Het Amerikaans ministerie van Justitie heeft de lijnen uitgetekend voor een vernieuwde Amerikaanse Telecommunicatiewet, die de juridische bescherming van sociale media zal inperken.

Advertentie

Eind vorige maand ondertekende Donald Trump een presidentieel decreet om artikel 230 van de Amerikaanse Telecommunicatiewet aan te passen. Dat was het gevolg van een persoonlijk conflict dat de president uitvocht met Twitter. Via het decreet krijgt de Amerikaanse regering de bevoegdheid om de juridische bescherming die sociale media genieten in te perken.

28 mei: Donald Trump ondertekent het decreet.

Voor- en tegenstanders

De Telecommunicatiewet is al zo oud als het world wide web. De wet is sinds 1996 van kracht. Het veelbesproken artikel 230 zorgt ervoor dat socialmediaplatformen niet kunnen worden vervolgd voor wat hun gebruikers posten op de platformen. Wanneer iemand dus racistische opmerkingen plaatst om in de huidige tijdsgeest te denken, dan is dat volledig de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Ook geeft de wet socialmediaplatformen de autonomie om content die zij schadelijk achtten, te verwijderen.

Al enkele jaren is die wet in de VS onderwerp van controverse. Voorstanders vinden het belangrijk dat ze intact blijft voor de vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders vinden dan weer dat socialmediaplatformen te veel macht krijgen om bepaalde meningen te censureren. Het is ook omwille van dit standpunt dat Donal Trump het artikel wil laten aanpassen. In 2018 werd al eens een amendement toegevoegd aan de artikel 230, die de juridische bescherming opheft als socialmediaplatformen niet optreden tegen kindermisbruik of mensenhandel.

Gulden middenweg

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rapport gepubliceerd waarin het een voorstel uitwerkt om de Telecommunicatiewet, en artikel 230 in het bijzonder, te hervormen. In het rapport zegt het ministerie gezocht te hebben naar de gulden middenweg tussen de argumenten voor en tegen de wet.

Een eerste belangrijke aanpassing is een verlengstuk van het amendement dat in 2018 werd toegevoegd. Voor ‘slechte partijen’ zou de juridische bescherming volledig moeten opgeheven worden. Terrorisme en cyberstalking worden toegevoegd als misdrijven. Enkel federale instanties zouden beroep mogen doen op dit amendement om een rechtszaak tegen een website of appontwikkelaar aan te spannen.

Daarnaast moeten socialmediabedrijven ook actiever modereren, oordeelt het ministerie. Dat betekent dat gebruikers de tools ter beschikking moeten krijgen om illegale activiteiten te rapporteren. Zo kunnen de bedrijven zich niet langer meer verschuilen achter het excuus dat ze ‘van niets weten’ of dat ze miljoenen gebruikers onmogelijk allemaal in de gaten kunnen houden. Het wetsvoorstel wil de bescherming dan ook laten vervallen als bedrijven weet hadden van illegale activiteiten, maar er niet tegen optraden.

Tenslotte wil het wetsvoorstel veranderen dat socialmediaplatformen zelf bepalen wat toegelaten wordt. Dat betekent dat posts met controversiële inhoud niet langer meer mogen verwijderd worden als ze niet wettelijk strafbaar zijn. President Trump zou daardoor weer ongestoord zijn gang kunnen gaan op Twitter.

Aanbevelingen

Het rapport van het ministerie bevat louter aanbevelingen. Het decreet van Trump moet nog goedgekeurd worden door het Amerikaanse Congres, waarna de Telecommunicatiewet ook pas effectief gewijzigd kan worden. De uiteindelijke aanpassingen kunnen nog een volledige andere vorm krijgen. Als die er ooit doorkomen tenminste, want het decreet kan op de nodige tegenstand rekenen. Slechts enkele dagen nadat Trump het decreet ondertekende, werd er al een eerste rechtszaak tegen aangespannen.  


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here