gratis stockfoto Pexels

Sinds de ePrivacy-richtlijn van 2018 moeten websites hun bezoekers informeren over het type cookies dat ze op de pc van bezoekers zetten. Nu wordt het beleid aangescherpt en worden cookie walls niet meer toegestaan.

Advertentie

De richtlijnen van het Europese cookiebeleid zijn deze week aangescherpt door de European Data Protection Board (EDPB). De ePrivacy-regelgeving omtrent cookies is ondertussen van 2018 van kracht. Door onduidelijkheden heeft de EDPB de wettekst terug aangepast. Vanaf nu is het niet meer toegestaan dat websites hun inhoud blokkeren met een cookiemuur. Deze cookie wall laat gebruikers immers geen vrije keuze en is dus niet toegelaten. Dat maakt de EPD bekend in een nieuwe richtlijn.

Cookie walls

Hoe werken cookie walls nu? Als je een website bezoekt krijg je normaal gezien een pop-up over cookiegebruik. Hierin staat of de site gebruik maakt van cookies, welke soort cookies dat zijn en welke informatie er wordt vergaard. De details hierover zijn dan te lezen in disclamiers of privacy statements op de site. Aan de hand van deze informatie kunnen gebruikers een geïnformeerd beslissen of ze al dan niet akkoord gaan met de voorwaarden.

Om gebruikers aan te sporen toch alle cookies te accepteren, bouwen sommige website-eigenaars een cookiemuur. Dat is een blokkade die bezoekers verhindert de content van de website te zien tenzij ze instemmen met het cookiebeleid. Het EDPB heeft nu besloten dat deze praktijk in strijd is met de vrijheid van gebruikers om een geïnformeerde keuze te maken. ‘Om op een vrije manier instemming te geven, mag de toegang tot diensten en functionaliteiten geen voorwaarde zijn voor gebruikers om informatie op te slaan, dan wel toegang te verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen’.

Duidelijkheid scheppen

Nog in hetzelfde rapport staan aangescherpte regels over de manier waarop gebruikers toestemming kunnen geven voor cookies. In het verleden werden scroll- of swipe-bewegingen door sommige websites als een manier van toestemming geven geïnterpreteerd. Ook dat mag nu niet meer. Gebruikers moeten immers expliciet instemmen met de voorwaarden op de website. Swipen en scrollen kan ook per ongeluk gaan.

Met deze nieuwe richtlijn wil de EU meer duidelijkheid geven rond haar GDPR-beleid. Achterpoortjes om bepaalde regels te omzeilen worden stelselmatig gedicht. Daarnaast is de richtlijn ook een bijkomende waarschuwing om het beleid te blijven naleven.

Advertentie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here