We vroegen HR-specialist SD Worx om een tevredenheids- en engagementsanalyse te maken voor IT-profielen en die te vergelijken met alle andere werknemers. Op basis van hun input komen we tot de volgende drie bevindingen.

Advertentie

1. IT"ers voelen zich betrokken bij de afdeling, minder bij de organisatie

Een IT-afdeling lijkt vaak een eiland in een organisatie. Informatici blijken de strategie van de organisatie minder goed te kennen dan hun collega’s in andere functies. Vaak weten ze niet hoe hun individuele doelstellingen bijdragen tot die organisatiestrategie, en waar dus hun prioriteiten liggen. Ze vinden vaker dan anderen dat ze niet genoeg inspraak hebben in de organisatie. “Wie goed op de hoogte is van de strategische koers, voelt zich veel sterker bij de organisatie betrokken”, oppert Lorenzo Andolfi van SD Worx. "Dat is logisch: je beseft dat je met je job bijdraagt tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Directie en leidinggevenden zouden hun IT"ers vaker moeten uitleggen waar de organisatie naartoe wil.”

Meer duidelijkheid omtrent de organisatiedoelstellingen en de vertaling ervan naar hun concrete job zou volgens Andolfi een grotere impact hebben op hun engagement dan een uitbreiding van hun beloningspakket. Daar staat tegenover dat de meeste IT’ers best tevreden zijn over de invulling van hun job. “Ze vinden hun job mentaal minder belastend en beschikken ook over meer regelmogelijkheden wat werkwijze, planning en tempo betreft”, zegt hij. “Hun directe omgeving ervaren ze als gedreven, wat hen zelf ook gedrevener maakt. De vertrouwensbasis met hun leidinggevende is goed."

2. Verloop & jobonzekerheid is groter

IT’ers merken, meer dan anderen, dat er door de crisis minder werk voorhanden is. Ze ervaren ook minder jobzekerheid. “Dat aanvoelen lijkt terecht,” oppert Andolfi, “want de uitstroom van werkkrachten, zowel zij die ontslagen zijn als zij die zelf ontslag nemen, is iets groter bij IT’ers dan bij andere profielen. Bij IT’ers is dat ongeveer 16,5 procent, terwijl bij andere profielen gemiddeld iets meer dan 15 procent op jaarbasis de organisatie verlaat.”

3. IT’ers kijken veel meer uit naar andere job

Deze stelling wordt beïnvloed door de tweede. Als mensen minder jobzekerheid voelen, blijven ze alerter voor andere uitdagingen. “IT’ers kijken in het algemeen meer uit naar een andere job dan hun collega’s van andere afdelingen. Al zijn enkel de jongere IT’ers, jonger dan 25, echt actief op zoek. Ook de ouderen kijken in verhouding meer uit naar een nieuwe uitdaging, maar doen dat eerder passief”, stelt hij.

Advertentie