Hoe zorgt u ervoor dat u als IT-professional met al uw jargon ook nog begrijpbaar blijft voor de niet-IT'ers in het bedrijf? De Britse bedrijfsanalist Julian Goldsmith geeft vijf tips.

Advertentie

Hoe zorgt u ervoor dat niet-IT’ers u begrijpen?

Hoe zorgt u ervoor dat u als IT-professional met al uw jargon ook nog begrijpbaar blijft voor de niet-IT’ers in het bedrijf? “Vaak hebben IT"ers helemaal niet de bedoeling om onbegrijpelijke teksten te produceren”, zegt de Britse bedrijfsanalist en voormalige IT-journalist Julian Goldsmith. “Ze vinden het zelfs ondenkbaar dat anderen niet begrijpen wat ze met bepaalde termen bedoelen. Zij kennen immers zelf maar al te goed de betekenis van al die uitdrukkingen. Ondertussen verliezen ze uit het oog dat hun collega’s er geen touw kunnen aan vastknopen. Het is niet makkelijk om uit je vastgeroeste jargonpatroon los te breken en jezelf te verplaatsen in iemand van buiten de groep. Maar cio"s moeten zich bewust zijn van dit probleem en proberen er iets aan te doen.”

Om u daarbij te helpen, geeft Julian vijf tips:

 

1. Hou uw zinnen kort.

Julian Goldsmith: “Dit helpt om snel een punt te maken. Bovendien voorkom je zo in een onnavolgbare knoop te komen bij het beschrijven van een complex IT-concept. En complexe IT-concepten zijn er al genoeg.”

2. Hanteer actief taalgebruik.

“Schrijf of zeg: ‘Iemand deed iets.’ In plaats van: ‘Iets is door iemand gedaan.’ Door het onderwerp aan het begin van de zin te zetten, worden zinnen makkelijker te begrijpen.”

3. Wees persoonlijk.

“Maak een boodschap persoonlijk en wees niet bang om namen te noemen. Op die manier begrijpen mensen beter wie er betrokken is.”

4. Vermijd jargon.

“Gebruik geen termen die mensen die niet bij IT werken, niet begrijpen of kennen. Als een term niet in gewoon Nederlands kan worden, is dat deel van het project waarschijnlijk zo gespecialiseerd dat geen enkele buitenstaander er een boodschap aan heeft.”

5. Geef opdrachten.

“Directe opdrachten zijn makkelijker te begrijpen dan lastig geformuleerde adviezen. "Maak elke dag een backup" is helderder dan "data moeten bij voorkeur worden opgeslagen door elke 24 uur een backuproutine uit te voeren". 

Advertentie