De robot vond in 87 procent van de gevallen de juiste ader. 

Advertentie

Je kent het vast wel; je moet bloed laten prikken en je kijkt er niet bepaald naar uit. Nog erger wordt het wanneer de verpleger in kwestie je ader niet meteen weet te lokaliseren, waardoor die een paar keer in je lijf moet prikken.

Onderzoekers van het Mount Sinai ziekenhuis hebben nu echter een robot ontwikkeld die onder je huis kan kijken en beter bloed kan prikken dan menselijke werkkrachten. Een goede bloedafname lijkt misschien banaal vergeleken met andere medische ingrepen, maar wanneer een staal niet helemaal correct wordt afgenomen, kan dat leiden tot infecties en zelfs tromboses.

Bij patiënten met duidelijk zichtbare aders is het relatief gemakkelijk om een bloedafname uit te voeren. Als je echter niet zo’n dikke aders hebt, kan een bloedafname soms een tijdrovend en pijnlijk proces zijn. In sommige gevallen moet er zelfs gebruik gemaakt worden van een echografie om de aders duidelijker te kunnen zien.

De nieuwbakken robot slaagt die stap echter over, aangezien die over een ingebouwde echografiemachine beschikt. Het volledige systeem maakt ook gewag van een module om stalen te verwerken en te analyseren.

Met een goede toegang tot de aders kan de machine in 97 procent van de gevallen een bloedafname tot een succesvol einde brengen, en had de machine een succespercentage van 87 procent. Volgens het rapport van de onderzoekers, slaagt geneeskundig personeel er tussen 27 en 60 procent niet in slagen om een bloedafname uit te voeren bij patiënten met moeilijk zichtbare aders. Toch is dat percentage nog steeds beter dan dat van de robot voor moeilijk toegankelijke aders. Het is een bevinding die tot nadenken stemt.

De robot is uiteraard een prototype en de medische wereld zou er zijn slaagkansen danig me kunnen verhogen. Zo zouden de robots op een dag kunnen ingezet worden in ambulances en bij de eerste hulp voor procedures zoals een katheter leggen of om een dialyse uit te voeren.

 

 

Advertentie