De economische en politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten beginnen stilaan een overkokende pot te worden.

Op de website van New York Times was vandaag een artikel te lezen dat het water tussen China en de Verenigde Staten nog wat dieper zou kunnen maken. Ze publiceerden een rapport waaruit blijkt dat de Chinese regering een besluit heeft genomen om binnen de drie jaar alle buitenlandse technologie (lees als: Amerikaanse) binnen overheidsgebouwen en andere publieke instellingen te vervangen door Chinese alternatieven. Tegen eind volgend jaar zou dat al 30% moeten zijn. Bijgevolg zouden rond de 30 miljoen apparaten moeten vervangen.

Gezien de kloof tussen China en de Verenigde Staten maar niet gedicht raakt, lijkt dit het antwoord van Peking te zijn op het handelsverbod dat al enkele maanden geldt in de Verenigde Staten. Onder het motto: “Wat jij kan, kunnen wij ook”.

Geen winnaars, enkel verliezers?

De Chinese regering kan hier de Amerikaanse technologiebedrijven daadwerkelijk wel pijn mee doen. Voor bedrijven als Apple, HP, Dell en Microsoft was China altijd een belangrijke afzetmarkt. Het is niet zomaar dat Microsoft zich al lange tijd verzette tegen het handelsverbod en daar bij het ministerie van Economie onlangs nog zijn gelijk haalde. Net nu er weer toenadering met Huawei leek te kunnen gevonden worden, ziet Microsoft de tegenstand aan de andere kant van de Stille Oceaan oprijzen.

Maar ook Chinese bedrijven lijken er niet echt beter van te worden. Waar Chinese bedrijven op vlak van hardware de evenknie zijn van Westerse bedrijven, is de softwaremarkt in China nog eerder onontwikkeld. Huawei is daar het grote voorbeeld van. Zij slaan er heel moeilijk in om Android te vervangen, en proberen dit via omwegen nog zo lang mogelijk aan te bieden. Het bedrijf ontwikkelde zijn eigen software HarmonyOS, maar dat kan niet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Huawei verklaarde zelf vandaag nog aan Reuters dat het die software naar meerdere producten wil brengen, maar niet naar zijn eigen tablets, laptops en smartphones. Dat is toch veelzeggend.

Analisten in zowel binnen- als buitenland reageren dan ook met gemengde gevoelens op deze maatregel. Er wordt gefluisterd dat het bedrijf Lenovo wel eens de grote winnaar kan worden. Dat bedrijf is al een belangrijke leverancier voor de Chinese overheid, nog meer dan Huawei. Aangezien het verbod enkel geldt voor de publieke sector, wordt verwacht dat private bedrijven niet meteen snel in de voetsporen van de overheid zullen treden.