Chinese

Mensenrechtenactivisten menen dat de voorgestelde standaarden een bedreiging zijn voor de burgerlijke vrijheden in China.  


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!Gezichtsherkenningstechnologieën worden vandaag de dag steeds vaker toegepast, hoewel de bezorgdheid over de mogelijke accuraatheid en eerlijkheid steeds groeit. Er heerst voornamelijk consternatie omtrent de manier waarop overheden gebruik maken van de technologie om hun burgers te bespioneren. Die bezorgdheid kent weer een piek na een artikel in de Financial Times, dat stelt dat Chinese groeperingen een cruciale invloed zouden hebben op de vormgeving van de internationale standaarden voor de technologie.

Het rapport laat zien hoe Chinese bedrijven waaronder ZTE, Dahua en China Telecom, aan de Verenigde Naties standaarden voorstellen voor gezichtsherkenning. Meestal zijn de standaarden die de Verenigde Naties stellen aan dergelijke technologieën redelijk technisch van aard, maar mensenrechtenactivisten menen dat de voorstellen die momenteel ter discussie staan eerder betrekking hebben op het beleid. De standaarden die de Chinese bedrijven hadden voorgesteld suggereerden bijvoorbeeld dat gezichtsherkenning zou kunnen gebruikt worden door de politie, door werkgevers om hun werknemers goed in de gaten te houden en voor het opmerken van specifieke doelwitten in menigtes.

De bezorgdheid bestaat er vooral in dat de technische standaarden zullen worden overgenomen door ontwikkelende landen, die ook geen middelen hebben om hun eigen standaarden te ontwikkelen. Dat plaatst China in een machtspositie voor de huidige en toekomstige technologiemarkten.

Zo stelden de Chinese bedrijven ZTE en China Mobile in juni nog een standaard voor voor slimme straatverlichting waarbij de optie bestond om video monitoring toe te voegen aan de straatverlichting. Gelijkaardige technologieën werden ook al in Hong Kong gebruikt om protestanten onder de knoet te houden.

China is een belangrijke macht in de wereld van gezichtsherkenning en de technologie wordt courant gebruikt door de Chinese ordediensten. Dat heeft dan weer geleid tot aantijgingen van mensenrechtenschendingen, aangezien de gezichtsherkenning soms zelfs wordt gebruikt om etnische minderheden zoals de Oeigoeren op te volgen.