In China zal in 1 januari een nieuwe wet van kracht gaan die cryptografie beter moet reguleren. Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen commerciële en algemene cryptografie.

Advertentie

Cryptografie is de techniek voor het versleutelen van geheime informatie. Het moet voorkomen dat deze informatie tijdens verzending kan onderschept worden en de informatie dus enkel tot bij de bedoelde ontvanger terechtkomt. De eerste vormen van cryptografie vinden we al terug in teksten die dateren van het oude Egypte. De komst van de computer heeft encryptiemethoden natuurlijk een stuk geavanceerder en eenvoudiger te ontwikkelen gemaakt. Facebook Messenger en Whatsapp zijn twee populaire hedendaagse chatapplicaties die door middel van een end-to-end-encryptie garanderen dat jouw berichten niet door derden kunnen gelezen worden.

Criminaliteit

Hoewel cryptografie een belangrijke rol speelt in de bescherming van persoonlijke informatie, kijken overheden er vaak met argusogen naar. Cryptografie kan immers ook voor criminele doeleinden ingezet worden. Het plannen van terroristische aanslagen of het delen van kinderpornografie kan via een vergrendeling onder de radar blijven van instellingsdiensten. Dat is één van de vele redenen waarom Facebook op gespannen voet leeft met overheden wereldwijd. Het ontbreekt ook nog aan een sluitend wettelijk kader rond cryptografie.

China is één van de eerste landen die dat wil aanpakken. De regering zal vanaf 1 januari 2020 een nieuwe wet aannemen die het gebruik en ontwikkeling van cryptografie beter moet reguleren. Dit ter bevordering van internetveiligheid. De wet maakt onderscheid tussen algemene cryptografie en commerciële cryptografie.

Tussendeurtjes

Algemene cryptografie omvat het versleutelen van zeer gevoelige staatsinformatie. De wet stelt zeer duidelijk dat overheidscommunicatie en geheime overheidsdata met encryptie moet opgeslagen worden. Dat heeft natuurlijk tot doel te voorkomen dat statelijke vijanden informatie bekomen die China kwetsbaar maakt.  Er worden ook duidelijke regels opgesteld rond het toezicht, het beheer en maatregelen bij eventuele veiligheidsproblemen. Cryptografische autoriteiten moeten nauwgezet controleren of het overheidspersoneel deze veiligheidsvoorschriften grondig opvolgen.

Naast algemene is er ook nog de commerciële cryptografie die door de gewone burger gebruikt wordt. De wet wil het gebruik hiervan zeker niet inperken, aangezien het een belangrijke rol speelt in het beschermen van intellectueel eigendom. Zij zien de ontwikkeling en toepassing van nieuwe encryptietechnieken juist als een goede zaak, zolang die geen dreiging vormt voor het belang en rechten van de burgers. De wet bevat dan ook heel wat waarborgen voor de authenticatie van commerciële cryptografie. Die moeten het illegale gebruik ervan indammen. In de wet is niet geheel duidelijk of vanuit de staat opgelegd wordt om tussendeuren in cryptografiesoftware in te bouwen, zodat de Chinese instellingsdiensten toch toegang krijgen tot persoonlijke communicatie wanneer zij dat nodig achten.

Advertentie