5G

Een onderzoeksrapport van de EU heeft zich niet al te positief uitgelaten over 5G. Volgens het rapport brengt deze technologie de veiligheid van naties in gevaar.

Lidstaten van de Europese Unie hebben een onderzoeksrapport over de veiligheid van 5G-netwerken gepubliceerd. Het onderzoek moet een eerste stap zijn naar het veilig implementeren van 5G in de toekomst. Want volgens het rapport zal het 5G-netwerk heel wat uitdagingen en potentiële dreigingen met zich meebrengen.

Een 5G-netwerk zal steunen op een nieuwe technologie waardoor de huidige maatregelen ter bescherming van de 4G-netwerken wellicht niet meer zullen volstaan. De netwerkarchitectuur is minder gecentraliseerd, waardoor functies van de kern van het netwerk in andere delen kunnen geïntegreerd zijn. Dit maakt een 5G-netwerk kwetsbaarder voor aanvallen van buitenaf, omdat er meer punten zijn waar men tot de kern kan binnendringen. De grote afhankelijkheid van software is ook een risico dat in achting moet worden genomen.

De afhankelijkheid van leveranciers is ook een zwaktepunt van 5G waar de onderzoekers veelvuldig naar refereren. Dat maakt een 5G-netwerk ook kwetsbaarder voor een aanval vanwege ‘statelijke actoren’. Welke staten dat zouden zijn, dat laat het rapport aan de verbeelding over. China en Huawei worden dan onbewust al snel in de gedachten opgeroepen.

Volgende stappen

Het is voor de onderzoekers noodzakelijk dat er op Europees niveau dringend actie wordt genomen om veiligheid te garanderen. Het rapport hint ook naar de volgende stappen. NIS Coordination Group werkt aan een ‘toolbox met risicobeperkende maatregelen’, die uiterlijk 31 december moet goedgekeurd worden. Deze toolbox stelt maatregelen op nationaal en internationaal niveau voor. 1 oktober 2020 zullen de Europese lidstaten en de Europese Commissie een zitting houden om deze maatregelen te beoordelen en te beslissen of verdere acties noodzakelijk zijn.

5G in België

Het moge duidelijk zijn dat de integratie van het 5G-netwerk in onze samenleving nog niet voor vandaag of morgen zal zijn. In België is 5G ook nog onderwerp van veel politiek gebakkelei – of wat had je verwacht? De Vlaamse regering wil dit wel ‘zo snel mogelijk’ invoeren. Maar in feite is het telecombeleid een federale bevoegdheid. Proximus en Orange zijn al wel in een joint venture gestapt waar Telenet ook wel oren naar zou hebben.

De Vlaamse telecomoperatoren moeten nog wel een keuze maken vanwaar ze het 5G-netwerk zullen laten leveren. Voor 4G steunen ze alle drie op Chinese technologie. Gezien de politieke spanningen tussen Amerika en China en uitdrukkelijke waarschuwingen vanuit de Verenigde Staten, lijkt het wel eerder onwaarschijnlijk dat ze dat nu terug doen.

Deze redacteur heeft een niet te stillen nieuwsgierigheid. Schrijft en denkt graag na over de impact die technologie heeft op onze maatschappij.