Google

Spraakassistenten zijn een handigheidje van de moderne tijd. Voor mensen met een neurologisch spraakgebrek, zijn ze echter een frustrerende ervaring. Google wil daar nu iets aan doen.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!Op Googles I/O developer conference onthulde de zoekgigant dat het AI beter gaat trainen om diverse spraakpatronen te herkennen. Die patronen kunnen gaan van een neurologisch spraakgebrek of aandoeningen zoals ALS.  

Google heeft het initiatief “Project Euphoria” gedoopt. De zoekgigant werkt daarvoor samen met ALS Therapy Development en ALS Residence Initiative. Het idee achter de samenwerking is dat als familieleden, geliefden en vrienden ALS-patiënten kunnen gebruiken, Google dat ook wel kan. Daarvoor moest de zoekgigant zijn AI wel van genoeg voorbeelden van spraakgebrekpatronen voorzien.  

Google registreerde daarom duizenden voorbeelden van zulke spraakgebreken. Eén van de vrijwilligers is Dimitri Kanevsky, een spraakonderzoeker bij Google die Engels leerde nadat hij in Rusland als kind doof was geworden, registreerde 15.000 uitspraken. Die werden omgezet in visuele representaties van het geluid. Die werden dan gebruikt om de AI te trainen die Kanevsky zou begrijpen. 

De technologie staat nog in zijn kinderschoenen, maar Google wil de software graag tot bij ALS-patiënten brengen. Om genoeg data te hebben, vraagt Google nu om extra vrijwilligers die zinnen willen inspreken. De zoekgigant wil zijn AI zodanig verbeteren dat die iedereen kan begrijpen, hoe er ook gecommuniceerd wordt.