GPS-signalen

Vanaf nu rijd je niet langer verkeerd wanneer je GPS-signaal het laat afweten in een tunnel.

Advertentie

Je kent het vast wel; je rijdt gezwind over de Vlaamse wegen en opeens moet je een tunnel door. Geen probleem, denk je dan. Opeens merk je dat je geen GPS-verbinding meer hebt. Als je pech hebt, en je kent je weg niet uit het hoofd, dan rijd je geheid verkeerd. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft daar nu iets op gevonden. Het Agentschap installeerde namelijk in zes befaamde Vlaamse tunnels kastjes die een bluetooth-signaal uitzenden.

De installatie van die bluetoothkastjes heeft echter als bijkomend voordeel dat ongevallen beter en sneller gedetecteerd kunnen worden. “Met de bluetoothkastjes zullen we voortaan sneller kunnen detecteren waar de problemen zich precies voordoen”, stelt het AWV.

Het Agentschap werkte voor de installatie van de kastjes samen met Waze, maar benadrukt evenwel dat het hier om open technologie gaat, die dus ook door andere aanbieders van navigatiesoftware kan worden gebruikt zoals bijvoorbeeld TomTom en Google Maps. “De enige voorwaarde die wordt gesteld, is dat het apparaat over bluetoothfunctionaliteit beschikt”, aldus AWV-woordvoerster Veva Daniels.

Vandaag zijn de kastjes in de Craeybeckxtunnel en de Kennedytunnel alvast online gegaan. In de komende week volgen nog de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel bij Antwerpen en eind april is het de buurt aan de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel rond Brussel.

Advertentie