ethische

Vandaag heeft de Europese Commissie haar richtlijnen bekendgemaakt voor een ethische AI. De richtlijnen zijn het begin van een langverwacht kader omtrent AI.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!AI heeft heel wat in petto voor de samenleving, maar brengt ook heel wat andere uitdagingen met zich mee zoals juridische en ethische kwesties. Om de AI-industrie te voorzien van een kader, presenteert de Europese Commissie nu zeven richtlijnen die ervoor zouden moeten zorgen dat het vertrouwen in AI weer wat opgekrikt wordt.  

Ten eerste moeten mensen steeds het overzicht kunnen blijven behouden over AI. AI moet bijdragen tot een eerlijke maatschappij, en moet er niet voor zorgen dat de menselijke autonomie verminderd wordt.  

Ten tweede moet AI veilig zijn. De gebruikte algoritmen moeten robuust en betrouwbaar zijn, en moeten ook bestand zijn tegen een foutenmarge. 

Ten derde houdt een ethische AI rekening met privacy en databeheer. Burgers moeten de volledige controle hebben over hun eigen data, en moeten ervan verzekerd worden dat data over hen niet zullen worden gebruikt om te discrimineren of om schade te berokkenen. 

Ten vierde is een ethische AI een transparante AI. Je moet kunnen nagaan hoe die AI-systemen nu precies in elkaar zitten. 

Ten vijfde is de AI divers. AI-systemen mogen geen vooroordelen koesteren tegen bepaalde minderheden of bevolkingsgroepen.  

Ten zesde focust een ethische AI zich op maatschappelijk welzijn. AI-systemen moeten aangewend worden om een positieve verandering in de maatschappij te bewerkstelligen. De ethische AI is duurzaam, en zorgt ook mee voor het milieu.  

Ten zevende is een ethische AI ook aansprakelijk in het geval van misstappen. Er moeten dus mechanismen worden geïmplementeerd die zorgen voor de aansprakelijkheid van AI-systemen en hun resultaten.