Google bevestigt dat het 105 miljoen betaalde na klachten van seksuele intimidatie

Ondanks accusaties van seksuele intimidatie konden ex-topmannen van Google toch nog aanspraak maken op meer dan 100 miljoen aan ontslagpremies.

Advertentie

 

Google bevestigde vandaag dat het bedrijf 105 miljoen dollar heeft uitbetaald aan twee voormalige managers van het bedrijf in een zaak rond sexuele intimidatie. Dat was 30 miljoen minder dan de 135 miljoen dollar die Google had goedgekeurd, maar nog steeds een bedrag dat het bedrijf eigenlijk niet hoefde te betalen.

 

De bedragen kwamen aan het licht nadat CNBC documenten kon inkijken van een rechtszaak tegen het bedrijf. De zaak had betrekking op Senior Search Vice President Amit Singhai en Head of Android Andy Rubin. Zij werden beide beschuldigd van seksuele intimidatie, maar in plaats van ontslagen te worden, mochten zij enorme vertrekpremies ontvangen van Google en werd er in alle talen gezwegen over hun gedrag.

 

In het geval van Singhai ging het om een bedrag van 45 miljoen dollar. Een bedrag dat uiteindelijk werd verminderd naar 15 miljoen dollar omdat Singhai besloten had om voor Uber te gaan werken. Rubin had oorspronkelijk dan weer recht op 150 miljoen dollar in aandelenopties, maar gebruikte dat aanbod om een exitpremie van 90 miljoen dollar te onderhandelen. Dat bedrag werd uitbetaald over een periode van vier jaar en hij ontving de laatste twee miljoen dollar hiervan in december 2018. Dat dit bedrag zo astronomisch hoog ligt, heeft te maken met het feit dat Rubin beschouwd wordt als de ‘vader van Android’ en jarenlang verantwoordelijk was voor de ontwikkeling ervan. De aandelenopties werden hem door Larry Page, oprichter van Google, toegekend omdat hij nooit correct zou zijn vergoed voor zijn werk aan Android.

 

De claims rond sexuele intimidatie en het financiële resultaat daarvan kwam in oktober vorig jaar aan het licht en leidde tot protesten op verschillende Google-campussen in november. In New York verzamelden er zich 3.000 mensen. In Dublin en Silicon Valley kwamen tal van mensen op straat en in verschillende steden wereldwijd wandelden Google-medewerkers naar buiten.

 

De bedragen werden nu dus officieel bevestigd in een bericht aan The Verge en ze zouden zijn goedgekeurd door het Leadership Development and Compensation Committee van Google. In de rechtszaak waarover de informatie te vinden was, wordt Google onder andere beschuldigd van het niet nakomen van hun verplichtingen aan het adres van hun werknemers, machtsmisbruik, ongerechtvaardigde verrijking en het verspillen van bedrijfsmiddelen. In de aanklacht wordt voor een schadevergoeding gevraagd, maar een specifiek bedrag werd niet vermeld.

Advertentie