5G

Donald Trump heeft vorige week een presidentiële verklaring ondertekend die het Amerikaanse streven naar een nationaal 5G-netwerk onderschrijft.

Advertentie

 

In zijn presidentiële nota tekende de president het belang van goed werkende draadloze communicatietechnologie. Trump gaf ook te kennen dat hij (geheel op het America First-elan) wilde dat de Verenigde Staten 5G-wereldleider zouden worden. “Het is van cruciaal belang dat de VS de eerste zijn in het uitrollen van draadloze technologieën van de vijfde generatie – draadloze technologieën die beantwoorden aan de hoge capaciteitseisen, de lage latentie- en de hoge snelheidseisen die ervoor kunnen zorgen dat diverse sectoren binnen de economie en de publieke sector geïnnoveerd worden”, aldus de presidentiële nota.

 

De president zou er trouwens wel eens bekaaid vanaf kunnen komen. China is namelijk ook al een tijdje bezig met de ontwikkeling van een 5G-strategie, en met name Huawei boekt met rasse schreden vooruitgang op 5G-vlak.

 

Trump meent het alvast, en heeft zijn overheidsdepartementen duidelijke instructies gegeven. Zo werd het Handelssecretariaat al geïnformeerd over de nieuwste spectrumvereisten en zal het Wetenschapsdepartement een rapport indienen over opkomende technologieën en hoe die een impact kunnen hebben op spectrumvereisten.

 

De nota instrueert de handelssecretaris ook om verslag uit te brengen over de status van de spectrumplannen en vraagt de secretaris ook om beleidsaanbevelingen over het verbeteren van spectrumtoegang.

 

Hoewel de nota de overheidsdepartementen wel vraagt om hun rapporten binnen een bepaalde tijdspanne in te leveren, stipuleert de nota niet wanneer de vooropgestelde doelen precies moeten worden geïmplementeerd.

 

Met het ondertekenen van deze nota trekt Trump zich trouwens ook terug van – hoe kan het ook anders – de eerder door Obama opgestelde nota’s over spectrumvereisten van 2010 en 2013.

Advertentie