kwantumcomputers

Onderzoekers hebben bewijs geleverd dat kwantumsystemen sneller zijn dan klassieke computers. 

Advertentie

 

Kwantumtechnologie bouwt grotendeels op de bevindingen van MIT-professor in toegepaste wiskunde Peter Shor. Hij ontwikkelde een baanbrekend algoritme waarbij zonder moeite de priemgetallen van een bepaalde integere konden gevonden worden.

 

Daarmee legde Shor ook meteen de basis van quantum computing. Kwantumtechnologie heeft dan misschien wel de reputatie dat het sneller bepaalde wiskundige en logische problemen kan oplossen dan klassieke computersystemen, toch werd dat nooit bewezen. Tot nu.

 

Gisteren publiceerden Dr Sergey Bravyi en zijn team namelijk in het wetenschappelijke blad ‘Science’ dat ze wiskundig bewijs hadden ontdekt dat, weliswaar in specifieke gevallen, de inherente voordelen van kwantumtechnologie tegenover klassieke computers aantoont.

 

Bob Sutor, onderdirecteur van IBM Q strategy vertelde aan Engadget dat “het bewijs aantoont dat een probleem kan opgelost worden in een vooraf bepaald aantal stappen, terwijl bij een computer het aantal stappen van een oplossing afhankelijk is van de input die je zelf toevoegt.” Dat zijn de voordelen van parallelle verwerking.

 

Bravyi merkt op dat het nieuwe bewijs op zich geen bestaande problemen binnen de computerwetenschappen oplost, maar simpelweg het potentieel van de technologie aantoont. “Het (bewijs, nvdr) geeft ons echter wel een inzicht in wat kwantumcomputers krachtiger maakt. Hopelijk leidt dat in de toekomst ook tot meer praktische en bruikbare algoritmen”, aldus Bravyi.

 

Die toekomstige algoritmen waar Bravyi het over heeft, hoeven zelfs niet noodzakelijk enkel en alleen voor kwantumcomputers ontworpen te zijn. Het onderzoek kan zelfs verbeteringen teweegbrengen in hybride klassiek-kwantumcomputersystemen.