Als bedrijven na invoering van deze wet geen privégegevens overhandigen, volgt er een boete. Tot op heden kon de Australische overheid alleen telefonische gegevens opeisen, maar dit wordt nu verder uitgebreid.


 

Australië heeft een nieuwe maatregel getroffen om criminaliteit beter tegen te gaan. Het land heeft een wet opgesteld waarmee de overheid toegang kan krijgen tot privégegevens van platformen zoals Google en Facebook. De wet is bedoeld als een toevoeging aan de bestaande veiligheidswetten, die alleen van toepassing waren op telefonische communicatie.

 


Als deze nieuwe wet goedgekeurd wordt – voorlopig bevindt deze zich nog in consultatieperiode van een maand – dan zullen platformen meer geneigd zijn om privégegevens door te geven aan de overheid. De wet stelt dat bedrijven die bepaalde vormen van gecodeerde informatie niet overhandigen, boetes zullen moeten betalen van 10 miljoen Australische dollars (€6,5 miljoen). De nieuwe maatregel zal, volgens de overheid, helpen tegen terrorisme, fraude en kindermishandeling, omdat criminelen zich “nergens meer kunnen verschuilen.”

 

De maatregel heeft bovendien betrekking op een specifieke vorm van data. De overheid wil namelijk toegang tot gegevens op plaatsen waar deze niet gecodeerd is. Apps zoals iMessage en Whatsapp met end-to-end-codering vallen hier dus niet onder, aangezien elke coderingssleutel hier anders is. Maar diensten met een enkele coderingssleutel zoals iCloud en Facebook vallen wel onder deze wet. Als je op Facebook een bericht verstuurt, wordt het gecodeerd terwijl het onderweg is naar de ontvanger en gedecodeerd wanneer het aankomt. Op het moment van decodering zou de overheid dus toegang krijgen tot de inhoud van het bericht.

 

Een boete van €6,5 miljoen betekent echter niet meteen het faillissement van bedrijven zoals Apple, Google en Facebook. De Australische overheid heeft immers al eerder dergelijke privégegevens opgevraagd bij o.a. Facebook, waarna ze die in 67% van de gevallen ook gekregen hebben. Deze nieuwe wet zou dus het extra duwtje in de rug moeten zijn om daar 100% van te maken.