IBM

IBM heeft een computer ontworpen die in staat is met je te argumenteren tot die zijn gelijk haalt. Debatwedstrijden worden vanaf nu dus een heel stuk voorspelbaarder.

 

 

Project Debater is een IBM-technologie die volgens IBM zelf “het menselijke intellect wil verruimen door middel van onpartijdig debat”. Hey systeem heeft daarvoor een indrukwekkend corpus ter beschikking, waar het haar argumenteeralgoritmen op baseert. 

 

 

Pushing the boundaries  

 

De debatterende supercomputer volgt de regels van een traditioneel debat. Project Debater en zijn menselijke tegenhanger presenteren elk een openingsverklaring, waarna de ieder van hen de verklaring van de andere probeert te ontkrachten. Daarna volgt er een closing statement. Belangrijk om te weten is dat het debatthema niet van tevoren gekend is, en dat Project Debater ook niet opgeleid is in een bepaalde specifieke materie.  

 

De IBM-onderzoekers hebben met hun laatste innovatie de grenzen van kunstmatige intelligentie opgezocht door computers aan te leren hoe ze betere argumenten, en zo ook eventueel meningen kunnen vormen.  

 

But, why? 

 

Maar waarom zou je een computer nu willen leren argumenteren? Is dat net niet vragen om problemen?  

 

De technologiepionier weerlegt dat scepticisme. Volgens IBM liggen de wortels van debat namelijk niet in conflict, maar in de democratie. “Een debat verrijkt de besluitvorming, en laat mensen toe de pro’s en contra’s van bepaalde beslissingen af te wegen. ” Het argument dat IBM voor debatterende computers lijkt te voeren is dat die mensen zullen toestaan om beter de verschillende aspecten van een bepaalde kwestie te kunnen inzien.  

 

Empathische computers  

 

Uiteindelijk leidt die toegang tot verschillende zienswijzen ook tot meer empathie. Maar of de computer zichzelf ook in al die verschillende meningen kan inleven, is nog maar de vraag. Een goede devil’s advocate is de computer wel, maar hij heeft geen bewustzijn whatsoever over wat die aan het zeggen is. Dat is voorlopig nog een brug te ver.  

 

Bewustzijn?  

 

Is de argumenterende computer misschien dan wel een brug naar het doembeeld dat WestWorld ons voor ogen houdt? Namelijk robots die zodanig geavanceerd worden in hun deep learning dat ze uiteindelijk een eigen bewustzijn beginnen opbouwen? Of zal het allemaal zo’n vaart niet lopen?  

 

Project Debater is al sinds 2012 in de maak en wordt beschouwd als de belangrijkste mijlpaal van de AI-pionier na Deep Blue (1997) en Watsons Jeopardy(2011).