Minister van Financiën Johan Van OvertVeldt werkt aan een nieuw investeringsfonds dat moet voorkomen dat scale-ups naar het buitenland trekken.

Advertentie

 
Minister van Financiën Johan Van OvertVeldt wil meer inspanningen doen om groeiende technologiebedrijven in ons land te houden. Zijn kabinet werkt een nieuw investeringsfonds uit om scale-ups lokaal te houden, waarbij bedragen van 200 tot 400 miljoen euro circuleren. Dat rapporteert De Tijd.
 
Het kabinet Van Overtveldt zou momenteel bezig zijn om een concreet voorstel uit te werken voor het fonds. Daarbij zou men geen directe investeringen in technologiebedrijven gaan doen, maar opteren om het geld beschikbaar te stellen voor Belgische privéfondsen, die op hun beurt kapitaal kunnen steken in start-ups en scale-ups. Het extra kapitaal moet het mogelijk maken om groeiende technologiebedrijven in ons land te houden. Vaak trekken succesvolle scale-ups nu naar het buitenland, omdat ze in België niet genoeg kapitaal kunnen verzamelen. “Vroeger haalden groeiers 5 miljoen euro op bij hun tweede kapitaalronde, nu is dat 10 à 15 miljoen euro. Voor kleinere fondsen is dat moeilijk,” laat een betrokkene weten aan De Tijd.
 
Hoe groot het investeringsfonds van de overheid precies zal zijn is niet duidelijk. Van Overtveldt zelf verklaarde tijdens een conferentie van Euronext dat hij op 400 miljoen euro mikt, andere bronnen spreken over 200 tot 300 miljoen euro. Het geld zou ook niet volledig van de overheid komen. Het gaat om een gemengd fonds waarbij zowel institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen als de overheid kapitaal voorzien. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zou een rol als facilitator op zich nemen.

Advertentie