Europa heeft een achterstand op het vlak van supercomputerinfrastructuur. Die wil de Europese Commissie in enkele jaren wegwerken. Daarvoor reserveert ze een budget van één miljard euro.

Advertentie

 
China en de VS zijn absolute kampioenen op het vlak van high performance computing (HPC), terwijl Europa achter blijft. “De Europese technologische bevoorradingsketen voor HPC-systemen is zwak”, stelt de Europese Commissie vast. “De krachtigste supercomputers staan niet in de Europese Unie, en de exemplaren die wel binnen de grenzen staan maken gebruik van buitenlandse technologie.” De EU ziet onderzoekers die nood hebben aan de rekenkracht van een supercomputer steeds vaker naar het buiteland trekken. “Dat vormt een risico op het vlak van databescherming en de vrijwaring van eventuele handelsgeheilmen”, vermoedt de commissie.
 
Om dat euvel te verhelpen geeft de EU de HPC-sector een duw in de rug. Die duw is bijna één miljard dollar waard. De helft daarvan komt van de commissie zelf, de andere helft wordt door de lidstaten voorzien. Het geld gaat naar twee pre-exascale-computers. Dat zijn concurrentiële supercomputers die desalniettemin niet meedingen naar het wereldrecord voor het snelste HPC-systeem. China en de VS zitten immers in een wedloop om het eerste exascale-computersysteem af te leveren. De terminologie heeft betrekking op het aantal berekeningen dat een supercomputer per seconde kan verwerken. Voor de Europese systemen mikt de commissie op 1017 berekeningen per seconde. Naast die twee supercomputers plant de commissie nog twee meer bescheiden systemen die slechts 1016 berekeningen per seconde aankunnen.
 
[related_article id=”171043″]
 
De bouw van de computers moet uiteindelijk leiden tot een nieuw project in 2022. Dan hoopt Europa te beginnen aan de bouw van zijn eerste exascale-systeem. Ter ondersteuning van het project verwacht de commissie een boost in onderzoek naar semitransistortechnologie op ons contintent. Het is de bedoeling dat de supercomputers voor een significant deel met Europese kennis en hardware in elkaar worden gezet. De inspanningen gebeuren onder de koepel van het EuroHPC-orgaan.
 
De EU denkt dat de individuele Europese lidstaten zelf niet het nodige gewicht in de schaal kunnen leggen op te concurreren in het HPC-veld op wereldschaal. Enkel samen maakt Europa een kans. De investering kadert in Europas ambitie om ook de grensen binnen de digitale wereld weg te vagen. Het is niet de eerste keer dat de EU de lidstaten probeert samen te brengen onder één vlag om samen een concurrentievoordeel te verwerven. Denk maar aan het Ariane-project, waarbij Europa de lidstaten heeft aangezet tot de ontwikkeling van een eigen commercieel ruimtevaartcircuit.
 
De nieuwe supercomputers zullen inzetbaar zijn in zowat alle relevante domeinen. Ze dienen uiteraard voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook de industrie kan er mee aan de slag. Typische onderzoeksdomeinen zijn klimaatwetenschap, onderzoek naar hernieuwbare eneregie, biomoleculair en farmaceutisch onderzoek, en cybersecurity.
 

Europese supercomputers moeten tegen 2022 tot wereldtop behoren


 


Geen velden gevonden.