In 2003 nam de Duitse stad Munchen een voortrekkersrol op zich door Windows buiten te gooien ten voordele van het veel goedkopere Linux. Nu keert de stad zijn kar en plant ze een omgekeerde migratie.

Advertentie

 
Munchen, ooit het bastion van opensource, keert Linux de rug toe. In 2003 besliste de Duitse stad om uit de verstikkende omhelzing van Microsoft te ontsnappen. Munchen koos voor een grootscheepse migratie naar Linux, met zijn hele stadsapparaat.
 
Net geen vijftien jaar later geeft Munchen zich gewonnen. De migratie naar Linux raakte nooit helemaal voltooid, waardoor een deel van de infrastructuur nog steeds op Microsoft-hardware draait. Zo koos Munchen nog wel voor Exchange-servers voor zijn mailverkeer. Het resultaat was een spreidstand waarin een deel van de IT van de stad op Windows draaide, en een deel op LiMux: een aangepaste versie van Ubuntu Linux. Hoeveel systemen nog op Windows draaien, is onduidelijk. Sommige bronnen hebben het over 20 procent, andere over 40 procent.
 
Dat zorgde voor compatibiliteitsproblemen, niet alleen binnen Munchen zelf, maar ook naar de rest van het Duitse overheidsapparaat toe. De burgemeester geeft nu het startschot voor een grootscheepse terugtocht uit Linux-land. Alle 29.000 computers van de stad die op Linux draaien, krijgen vanaf 2020 Windows 10. Met de overstap naar open source koos Munchen bovendien voor LibreOffice in de plaats van Microsoft Office. Ook daar overweegt de stad nu op terug te komen. Een test waarin Munchen Office 2016 via virtuele machines uitprobeert, moet uitsluitsel brengen.
 

dure migratie

Nagel aan de Linuxdoodskist was compatibiliteit. Te veel software die de stad nodig had, bestond naar verluidt niet voor het OS. Bovendien zouden tal van werknemers zich ontevreden uitgesproken hebben over Linux. Wat daarvan aan is, is niet duidelijk. Zo liet de IT-baas van de stad al optekenen dat er vanuit een technisch standpunt geen goede reden meer is om terug te keren naar Windows. Compatibiliteitsproblemen met software zouden volgens de man intussen ook al van de baan zijn.
 
Voorstanders van open source zijn om begrijpelijke redenen teleurgesteld door de zet van Munchen. Niet alleen ideologische redenen spelen een rol. De migratie naar Windows zal de stad immers 50 miljoen euro kosten. De aankondiging van de migratie komt er bovendien in een periode waarin we het OS aan belang zien inboeten. Steeds meer functionaliteit verhuist naar de cloud, waar ze via de browser platform-agnostisch is. Bovendien voelen Linux en open source zich beter dan ooit in professionele omgevingen, onder andere dankzij de enterprise-ondersteuning van implementatiebedrijven zoals Red Hat.