IDC haalt scherp uit naar het concept van bimodal IT. Het bureau voorspelt voor meeste bimodale organisaties een rampzalig einde in 2019.

 
In 2014 introduceerde Gartner het model van ‘bimodal IT’. Het concept zou een oplossing bieden voor de keuze die bedrijven moesten maken: concentreren op een veilige en stabiele IT-strategie of eerder een innovatieve en dynamische aanpak? Volgens Gartner deden bedrijven er goed aan om de twee te combineren.
 
In bimodale IT wordt IT als dusdanig opgesplitst in twee modi: aan de ene kant modus 1, de traditionele IT-operaties, en aan de andere kant modus 2, de experimentele, agile ontwikkeling voor next-gen technologie. Zo kunnen bedrijven IT beheren in twee silo’s met twee verschillende snelheden.

Technische schuld

Het concept kon de laatste twee jaar rekenen op zowel bijval als kritiek. Onder andere zou het model IT te simplistisch opdelen in slechts twee silo’s en is het overdreven om te denken dat agility en veiligheid tegenovergestelden zijn. Ook IDC mengde zich deze week in het publieke debat. Het onderzoeksbureau raadt bimodale IT af, en voorspelt op korte termijn catastrofale gevolgen voor de bedrijven die er wel voor kiezen. Zo schrijft IDC: “Tegen 2019 zal 80 procent van bimodale IT-organisaties een verlammende, technische schuld opbouwen, die zal resulteren in toenemende complexiteit, kosten en verloren aanzien.”

IT heruitvinden

De uitspraak is één van IDC’s verwachtingen voor de toekomstige CIO. Volgens IDC kunnen CIO’s opgedeeld worden in twee kampen: zij die nieuwe technologie aangrijpen en “zij die opgezadeld zitten met een technische schuld”. “De boodschap is duidelijk,” zegt Joe Pucciarelli, Group-vicepresident en IT-executive adviseur bij IDC. “CIO’s moeten een manier vinden om hun IT-organisaties heruit te vinden; anders riskeren ze hun bedrijven naar beneden te halen en vervangen te worden door dienstverleners die kunnen bolwerken wat zij niet kunnen.”

Toekomstperspectief

IDC deed in het totaal tien voorspellingen wat we van de volgende jaren mogen verwachten. We zetten ze hieronder op een rij:
 
Voorspelling 1: Tegen 2019 zal 40 procent van IT-projecten nieuwe digitale diensten en omzetkanalen creëren die data monetariseren.
 
Voorspelling 2: Tegen 2018 zal 65 procent van IT-organisaties nieuwe diensten ontwikkelen voor klanten en ecosystemen om de digitale transformatie tegemoet te komen.
 
Voorspelling 3: Een gebrek aan visie, geloofwaardigheid of vermogen om invloed uit te oefenen, zal 40 procent van CIO’s weerhouden om een leidinggevende rol aan te nemen in de digitale transformatie in 2017.
 
Voorspelling 4: Tegen 2019 zal 75 procent van CIO’s de limieten van traditionele IT herkennen, en een leidende aanpak omarmen die een cyclus van innovatie belichaamt.
 
Voorspelling 5: 40 procent van CIO’s zal initiatieven rond de digitale transformatie aanmoedigen door verbindingen te bouwen met technologische teams in de ‘line of business’ (LOB) en doorheen IT-silo’s tegen 2018.
 
Voorspelling 6: Tegen 2019 zal 80 procent van bimodale IT-organisaties een verlammende, technische schuld opbouwen, die zal resulteren in toenemende complexiteit, kosten en verloren aanzien.
 
Voorspelling 7: 45 procent van CIO’s zal de primaire focus van fysiek naar digitaal verplaatsen en zich verwijderen van BPM en optimalisatieom scale, voorspelbaarheid en snelheid te leveren tegen 2018.
 
Voorspelling 8: Tegen 2018 zal 45 procent van CIO’s zich toeleggen op ‘platformization’, met het gebruik van DevOps voor snelle ontwikkeling, kostenvermindering en agility.
 
Voorspelling 9: Tegen 2019 zal 70 procent van IT-organisaties hun cultuur veranderen naar een startup-achtige omgeving door agile praktijken en opensource gemeenschappen.
 
Voorspelling 10: Tegen 2017 zal 80 procent van CIO’s de globale risico-portfolio’s mee ontwikkelen die het mogelijk maken om adaptief te reageren op security, compliance, business of catastrofale bedreigingen.
 
Op 16 november organiseren Smart Business en ZDNet.be een gratis seminar over business continuity en security. Schrijf je nu in op www.businessmeetsit.be.