Robots moeten ook belastingen betalen, vindt de Waalse minister van begroting. Zijn voorstel voor een taks op automatisering kan echter niet op veel bijval rekenen.

Advertentie

 
Waals begrotingsminister Christophe Lacroix (PS) wil een belasting op robotwerk. Concreet pleit hij voor een taks voor bedrijven die werknemers vervangen door geautomatiseerde machines. Lacroix wil met de maatregel laaggeschoolden, wiens job steeds meer wordt ingevuld door robots, beschermen. “Het is duidelijk dat automatisering steeds meer ten koste gaat van de werkgelegenheid, vooral dan voor mensen die een laag of helemaal geen diploma hebben”, zegt Lacroix in De Morgen.
 
Waals coalitiepartner cdH is alvast geen grote fan van de nieuwe belasting. Weinig verrassend scharen de Waalse werkgevers zich evenmin achter de extra belasting, die moderniserende bedrijven net zou bestraffen. Lacroix hoopt zijn partners te overtuigen om in te stemmen met een taks die bedrijven die ‘buitensporig’ automatiseren viseert. Zij leggen volgens hem een grote last bij de overheid.
 
Hoewel het er niet echt naar uitziet dat het voorstel in de nabije toekomst vertaald zal worden naar wetgeving, is de denkoefening wel interessant. Enerzijds is het natuurlijk onzinnig om tegen de stroom te zwemmen en modernisering en innovatie te bestraffen met een taks, anderzijds kan een soort sociale bijdrage van robots wel helpen om de groter wordende druk op de sociale zekerheid te compenseren, en een verregaande integratie van robotwerkkrachten net duurzaam te maken.
 

Advertentie