Er is een nieuw akkoord bereikt tussen Europa en de VS omtrent de uitwisseling van persoonsgegevens. Het vernieuwde systeem biedt meer bescherming voor Europese gegevens.


 
Sinds de Snowden-affaire wordt steeds meer aandacht besteed aan de ongewenste verzameling van persoonlijke gegevens. Zo lijkt nu een deal beklonken tussen Europa en de Verenigde Staten waarin de privacywetten voor het delen van persoonsgegevens verstrengd worden.
 
Het nieuw akkoord komt er na het nietig verklaarde ‘Safe Harbor’-regime; de regularisatie van de gegevensuitwisseling tussen Amerikaanse en Europese bedrijven. Het Europese Hof van Justitie oordeelde immers dat de privacy van Europese persoonsgegevens niet gegarandeerd kon worden en koos ervoor de wet te ontbinden. Onder andere door de acties van privacy-activist Max Schrems kon het regime in oktober 2015 voor het Hof verschijnen.
 
Na drie maanden onderhandelen leek het er dit weekend even op dat een akkoord nog erg veraf was, maar ondertussen ligt er dan toch een overeenkomst op tafel. De belangrijkste ingrepen in het nieuwe ‘EU-US Privacy Shield’ draaien rond beveiliging en bescherming. Zo zijn de wetten en verplichtingen omtrent de verwerking van geïmporteerde gegevens strikter en komt er een nieuwe ombudsdienst in de VS voor Europeanen die problemen willen melden. Daarnaast wordt de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten beperkt, en aandachtiger bewaakt.