De CIO van een bedrijf is vaak een misbegrepen werknemer. 2016 wordt zijn/haar kans om uit te blinken.

Advertentie

 
De job van Chief Executive Officer is vaak onderschat. De CIO is vaak misbegrepen, mede omdat zijn werk zich enkel laat gelden onder de oppervlakte. Hij beslist hoe een bedrijf zijn IT gaat aanpakken en welke hard- en software ze gaan gebruiken. In 2016 zal zijn job eens te meer belangrijk blijken te zijn. Zowel om het bedrijf IT-gewijs in het heden te houden, als om kostenbesparend te werken.
 
Insight BeLux manager Marie del Marnol zegt dat “Software neemt almaar meer IT-budget voor zijn rekening. Vroeger nam hardware het grootste deel in van het IT-budget (exclusief de personeelskosten). Nu is het software deel in dat IT-budget zeker even groot als dat van hardware. Voor CIO’s liggen er dan ook kansen om hun aankoopbeleid te optimaliseren.”
 
Del Marnol vindt dan ook dat de eerste prioriteit van de CIO moet zijn om na te gaan of diens aankoopbeleid wel doordacht is: “Nu kopen CIO’s vaak gelijkaardige programma’s aan in verschillende pakketten. Of ze kiezen de verkeerde licentie. Of ze benutten niet ten volle de mogelijkheden van het bestaande contract. Wat ben je met Micorosoft Pro als je alleen de programma’s van de Home-versie gebruikt? Er zit een behoorlijk prijsverschil tussen de twee versies. Slecht beheer leidt ook wel eens tot verrassingen waar geen budget voor uitgetrokken was.”

Cloud

Daarnaast zal de volledige overstap naar de cloud in goede banen moeten geleid orden door de CIO. Die moet op zoek gaan naar versterkingen voor zijn IT-departement die mee zijn met de laatste nieuwe veranderingen. “De IT-medewerker van de toekomst beheert ingewikkelde contracten met providers en vertaalt de behoeften van business managers. Sociale skills worden dus belangrijker,” aldus Del Marnol.

Advertentie