Voor werkgevers is het niet altijd even gemakkelijk een eerste selectie te maken uit de kandidaten die hun cv hebben opgestuurd. Velen zoeken daarom hun heil bij Facebook.

Advertentie

 
Aangezien werkgevers slechts over beperkte informatie beschikken bij het maken van een eerste selectie uit de jobkanditaten, maken velen vlijtig gebruik van sociale media. Vorige onderzoeken omtrent het Facebookgebruik van werkgevers waren echter steeds op basis van bevragingen. Aangezien ondervraagden in dergelijke enquêtes een loopje kunnen nemen met de werkelijkheid, hebben onderzoekers van de universiteit van Gent een andere aanpak gebruikt. Zij maakten namelijk gebruik van fictieve sollicitatiebrieven en Facebookprofielen om een objectiever resultaat te bekomen.
 
In totaal werden er tijdens het onderzoek 2112 cv’s uitgestuurd. Hierbij verschilden de brieven in details en layout, maar waren ze gelijkaardig in productiviteitsbeïnvloedende kenmerken. De naam van de kandidaat en Facebookfoto werden per vacature willekeurig toegevoegd. De aantrekkelijkheid en persoonlijkheid van de foto’s die gebruikt werden tijdens dit onderzoek werden gequoteerd op basis van kenmerken bepaald uit een eerder onderzoek.
 
Na een testperiode van een half jaar vergeleken de onderzoekers de kansen op positieve reacties voor de kandidaten met de verschillende Facebookprofielen. “De kandidaat met de meest gunstige Facebookprofielfoto kreeg ongeveer 21% meer positieve reacties op zijn sollicitaties in vergelijking met de kandidaat met de minst gunstige profielfoto. Het verschil in de kans om meteen uitgenodigd te worden voor een jobgesprek bedroeg zelfs bijna 40%,” weet professor Stijn Baert. Ook bleek uit het onderzoek dat hoogopgeleiden vaker via Facebook worden gescreend.