Europa geeft elk jaar ettelijke miljarden euro’s uit aan onderzoek en ontwikkeling van technologische projecten. Nu wil het die inspanningen eindelijk ook omzetten naar resultaat.

ict2015 lissabon techbeurs
In zijn openingsspeech van ICT2015, waarschuwde Europees commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Günther Oettinger voor onderzoek omwille van het onderzoek. Elk jaar zijn er immers duizenden projecten die gesubsidieerd worden door de Europese Commissie, maar waarvan er te weinig tastbaar resultaat zijn weg naar de markt vindt. Zowel de consument als de bedrijfswereld zou nochtans gebaad kunnen zijn door de vele innovatieve projecten.
Daarom staat de technologiebeurs ICT2015, georganiseerd door de Europese Commissie, in het teken van doorzetting. Elk jaar gaan ettelijke miljarden naar projecten die het daglicht niet zien, en daar moet nu verandering in komen. Nog meer dan anders worden daarom de standhouders aangemoedigd om contact te zoeken met elkaar en waar mogelijk mee te denken in elkaars projecten.

Traditionele idustrie

Oettinger gunther
Günther Oettinger

Hans-Olaf Henkel, ondervoorzitter van Itre (de commissie voor industrie, onderzoek en energie), verklaarde in zijn speech dat Europa “de boot gemist heeft op vlak van de ‘common digital market’”. “In Europa hebben we veel te lang gekeken naar de traditionele industrie. Enkele jaren geleden hadden we federaties voor alles, van de staalindustrie tot de energiesector, maar we hadden geen federatie voor software”, zei Henkel. Deze achterstand voelen we volgens hem ook vandaag nog, wat ervoor zorgt dat Aziatische landen ons steeds meer in de nek hijgen en de Europese Unie een unie van hardwareproducenten dreigt te worden.
De focus moet volgens Henkel daarom nog meer liggen op het bereiken van het eindstation: bedrijven en consumenten. “Enkel zo kan er interoperabiliteit ontstaan. Enkel zo kan er meer concurrentie komen die de verschillende partijen kan aanmoedigen om nog beter te presteren”, aldus Henkel. Hij riep daarom ook op om concurrenten te vertrouwen, in plaats van hen te ondermijnen.
Volgens Commissaris Oettinger is de eerste stap het uitwerken van een 5G-netwerk over heel Europa: “4G was een evolutie, een grote stap vooruit, maar 5G wordt voor ons een revolutie.” ICT 2015 betekent daarom meer dan enkel technologische vooruitgang. De slagzin voor deze beurs luidt: Innovate. Connect. Transform.