In plaats van zelf een datacenter te bouwen, gaan veel bedrijven op zoek naar leveranciers om diensten bij af te nemen. Dat heeft geleid tot een ware prijzenoorlog.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox! 
De voortdurende druk op IT-budgetten en de toename van IT-uitgaven buitenom de IT-budgetten heeft ertoe geleid dat veel ondernemingen verzaakt hebben om zelf datacenters te bouwen. In plaats daarvan onderzochten ze alternatieven zoals het delen van fysieke locaties en/of hosting, DCO (data center outsourcing) en het delen van hybride services. De datacenterdienstenmarkt, wanneer deze via de cloud wordt aangeboden, kan prijzen aanbieden die wel 50% lager liggen dan de interne kosten of de klassieke kosten van outsourcing. Infrastructurele IT-kosten (netwerken, opslag e.d.) snoepen gemiddeld 57% van een IT-budget op. Het is daarom van het grootste belang om een goede, systematische selectie van leveranciers te maken.

Structuurverandering van de datacentermarkt: dalende prijzen

Exact volgens voorspellingen van marktonderzoekbureaus gaat de kannibalisatie van de “geïndustrialiseerde low cost dienstverlening” (dienstverlening die gestandaardiseerd is, te vergelijken met massaproductie/grote series in de industrie) ten koste van de meer winstgevende maatwerkoplossingen. De vijf grootste dienstverleners verloren in 2014 wereldwijd meer dan 2 miljard euro omzet van hun Data Center Outsourcing/Infrastructure as a Utility (DCO/IUS). In Europa was het verlies 1 miljard euro omzet. Dat geeft aan welke uitdagingen deze spelers in het vooruitzicht hebben. Selectie van uw datacentertoeleverancier moet daarom zeker gericht zijn op de middellange termijn. Welke visie hanteren de providers? Welke productontwikkelingen spelen er binnen hun organisatie? Allemaal criteria die een strategische selectie noodzakelijk maken. In het volgende artikel gaan we in op deze selectiecriteria en geven we enkele voorbeelden van strategische visies van datacenterproviders
 
Hoe het ook zij de wereldwijde markt voor diensten van datacenters zoals DCO, IUS en Cloud IaaS blijft één van de grootste segmenten van de IT-markt waar uitbesteding plaatsvindt (IT Outsourcing: ITO). In Europa is het aandeel van de datacenters 68% van de ITO. Zolang de economische motor in een laag toerental blijft, gaan steeds meer ondernemingen over op IUS en Cloud services. Vooral om hun concurrentiekracht te verbeteren. De gemiddelde opbrengst van een door een DCO-provider beheerde server is al jarenlang aan het dalen.
 
De wereldwijde markt voor datacenterdiensten (inclusief DCO, hosting, delen van locatie en IUS) is in 2015 ca. 130 miljard euro groot. Hiervan gaat 13,5 miljard euro naar Cloudservices. Van die 130 miljard euro neemt Europa 40 miljard euro voor rekening. Van deze 40 miljard euro gaat dan weer 3 miljard euro naar Cloud IaaS. In 2015 bedraagt de markt voor DCO/IUS wereldwijd 60 miljard euro waarvan ruwweg de helft vanuit Europa komt, 32 miljard euro. Houd bij de interpretatie van deze cijfers wel rekening met de geweldige koersval van de euro t.o.v. de dollar begin 2015!  U kunt cijfers uit 2014 om die reden niet zonder meer vergelijken met 2015.
 
Groei in datacenterdienstverlening is verschoven van traditionele naar nieuwe modellen. Die verschuiving geeft de grote concurrentie in dat segment weer. Tot nu toe ging het vooral om het vervangen van repetitieve taken door automatisering. Leveranciers sprongen daar op in via het aanbieden van low cost geïndustrialiseerde  IUS en door het aanbieden van grotere hoeveelheden innovaties zoals Iaas en PaaS.

Groeiende druk vanuit Vraag- en Aanbod kant op de ITO-markt

In antwoord op een nog steeds veranderende economische omgeving in Europa en verdergaande dienstenindustrialisering proberen eindgebruikers hun IT-kosten verbonden met het in de lucht houden van infrastructuur, het beheer en toepassen van bedrijfsmatige software, te verminderen. Dienstverleners staan onder druk om deze behoeften zo goed mogelijk in te vullen. Ze creëren daarvoor prefab gestandaardiseerde oplossingen. De oplossingen worden via diverse platforms aangeboden daarbij gebruik makend van ‘economies of scale’.
 
Deze marktdruk zet de potentie van toeleveranciers om te groeien en op te schalen onder druk. Ze zijn geconfronteerd met extreme concurrentie. Ze kunnen de prijzen niet hoog houden omdat ze niet in staat zijn uit te leggen wat hun toegevoegde waarde en hun Unique Selling Point is. Dit leidt ertoe dat eindgebruikers  DCO-diensten als een ‘commodity’ gaan zien. Bijna alle dienstverleners bieden een of andere vorm van virtuele en gedeelde infrastructuur, utility hosting service, opslag als een service en IUS voor specifieke toepassingen aan. Het is moeilijk om zich in deze markt te onderscheiden.
 
In dit scenario zal het overleven van DCO providers de komende jaren afhangen van:
 
– Hun vaardigheid om in groot volume, laag geprijsde geïndustrialiseerde diensten zoals IUS te creëren en te leveren
– Hun kunde om specialist te worden in het leveren van kleine volumes, met hoge margins van infrastructurele diensten. Die dan de norm worden voor bepaalde sectoren.
– Hun vermogen om hun infrastructuur diensten te koppelen aan intellectueel eigendom gerelateerde wetgeving die verder gaat dan zuivere IT waarde of IT performance.
– Hun vermogen om al deze services te bundelen en te vermarkten als zijnde value added producten. De krachten die in de externe markt spelen oefenen natuurlijk ook invloed uit op de eisen die gesteld worden aan datacenteroplossingen en -diensten. De eisen aan opslagcapaciteit gekoppeld aan stijgende energiekosten en milieu-eisen vergen grotere efficiency en beveiliging. Tegelijkertijd leggen deze eisen de zwakke plekken van vorige generaties van fysieke datacenters bloot. Toenemende consolidatie, wereldwijd actief zijn, de verdere opgang van IT-industrialisatie en de noodzaak om als IT-makelaar op te treden karakteriseren de structuur van de Data Center Outsourcing-markt in Europa anno 2015.

Verschillen tussen de Europese DCO/IUS en de VS

Hosting is goed voor ca. 48% van de datacentermarkt in Noord-Amerika maar maakt slechts 24% van de datacentermarkt uit in Europa. Het bestaan van diverse naties en talen in Europa heeft het tot dusver bijna onmogelijk gemaakt voor hostingbedrijven en internetproviders om te groeien. Europa gebruikt nog steeds cloudoplossingen van Noord-Amerikaanse providers. Deze volgen uiteraard een strategie waarin de U.S. centraal staat. Wanneer deze providers lokale faciliteiten opzetten in Europa concentreren zij zich vooral op Amsterdam, Londen of Dublin. Ze voelen de concurrentie van moderne, cloudgeoriënteerde oplossingen en dit zal hen ongetwijfeld uitdagen. Dit leidt ertoe dat deze Amerikaanse hosting providers zich steeds meer gaan toeleggen op managed services, IUS en DCO. Op korte termijn zullen deze Amerikaanse providers dan ook voldoen aan de criteria om opgenomen te worden in het Magische Vierkant van Gartner.
 
De opkomst van Indiase providers in deze markt geeft aan dat er een nieuw ‘delivery’ model voor datacenterdiensten aan het ontstaan is. Dit model vergt geen grote investeringen in activa (hardware/software) maar is gebaseerd op beheer van diensten ‘op afstand’.
 
Dit soort van ‘offshore’ spelers zoals HCL Technologies (India) maar ook Tata Consultancy Services, Wipro, Cognizant, Tech Mahindra en Infosys zijn ook opgenomen in het Magische Vierkant.