Volgens een nieuwe studie van McKinsey & Company zal het Internet of Things (IOT) de komende jaren volledig opbloeien.


 
De studie  schat dat de jaarlijkse waarde van IOT-applicaties zal toenemen tot 11 procent van de totale wereldeconomie in 2025. Er wordt verwacht dat IOT voor verbeteringen zal zorgen op het vlak van betrouwbaarheid van machines en de individuele gezondheid van de wereldbevolking. IOT kan echter ook slecht nieuws betekenen voor onze privacy en jobs.
 

Waarde in de verschillende sectoren

IOT-applicaties voor bedrijven zullen zoals te verwachten een grotere bedrijfswaarde creëren. Consumentenapplicaties zoals home entertainment systems bieden daarentegen weinig echte waarde, maar krijgen niettegenstaande ook aandacht.
 
De echte economische waarde zit in de Enterprise IOT. Deze wordt gebruikt om problemen te voorspellen en voorkomen in machines met grote waarde, zoals locomotieven en MRI-scanners. Het laat bedrijven ook toe om over te stappen van geplande onderhoudsprogramma’s naar conditionele onderhoudsbeurten. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid van apparatuur ook het personeel kan efficiënter ingezet worden.
 

Voorkomen kosten

Een groot aandeel van de toegenomen financiële waarde van IOT zijn de voorkomen kosten. Zo kunnen dokters bijvoorbeeld met behulp van IOT-monitoring de hospitalisatie van patiënten voorkomen. Dit omvat niet alleen het gebruik van wearables, ook implantaten die geïnjecteerd of ingeslikt kunnen worden, liggen binnen de mogelijkheden.
 


Economische impact

McKinsey verwacht dat de potentiele jaarlijkse economische impact van IOT tussen 3,9 triljoen dollar en 11,1 triljoen zal liggen in 2025. Hierbij zal interoperabiliteit voor maar liefst 40 procent meetellen binnen deze totale waarde. Momenteel verzamelen machinemakers performantiedata van hun eigen machines. Met behulp van interoperabiliteit met andere machines kan echter een geïntegreerd inzicht bekomen worden en kunnen voorspellende analyses verbeterd worden.
 

Efficiëntie

De toegenomen efficiëntie veroorzaakt door IOT kan mensen voordelen bieden op allerhande manieren. Betere toestelmonitoring en het beter toepassen van sensoren kunnen verwondingen voorkomen. Ook kan het de reiskosten van werknemers die onsite moeten gaan volledig elimineren. Jammer genoeg zal deze toegenomen efficiëntie ook een hoop banen elimineren.