Europa heeft beslist om de roamingkosten binnen de EU vanaf 2017 helemaal af te schaffen. Althans, dat dachten we. Want er zit een addertje onder het gras.


roaming
Het afschaffen van de roamingkosten staat al enkele jaren op de Europese agenda. Na veel gebakkelei is er eind vorige maand eindelijk een beslissing gevallen: vanaf juni 2017 zullen we niet langer roamingkosten moeten betalen binnen de Europese Unie.
 
Goed nieuws, maar ondertussen is duidelijk geworden dat er nog een addertje onder het gras schuilt. Deze week werd de definitieve tekst van het besluit door de Europese Raad, dat het algemene politieke beleid van de EU bepaalt, online geplaatst.
 
In het uiteindelijke besluit zijn een aantal maatregelen opgenomen die moeten beschermen tegen misbruik. Zo zal het ‘gratis’ roamen niet ongelimiteerd zijn, maar kunnen providers een fair use policy toepassen om misbruik te voor komen. De limiet voor wat als ‘fair use’ geldt, zal op 15 december 2016 door de Europese Commissie worden vastgelegd. Ga je boven die nog niet nader bepaalde limiet, dan kunnen providers toch nog een toeslag aanrekenen.
 
De roamingkosten die bij overmatig gebruik kunnen worden aangerekend, zullen alleszins niet hoger mogen liggen dan de maximale groothandelsprijs die operatoren aan elkaar moeten betalen om hun klanten gebruik te laten maken van netwerken in het buitenland. Die tarieven worden ook nog door Europa herbekeken, om te garanderen dat het einde van de roamingkosten tot een duurzame toekomst leidt voor heel de Europese Unie.
 
Ten slotte bevat het besluit ook een uitzonderingsregel die in bijzondere omstandigheden kan worden toegepast wanneer een provider er niet in slaagt om de kosten die door roaming worden veroorzaakt, te dekken. Om te voorkomen dat dit een negatief effect zou hebben op de prijzen voor de eigen markt, kunnen operatoren in dat geval een dossier indienen bij hun nationale regulator met het verzoek om toch roamingkosten te kunnen aanrekenen.
 
De uitzonderingsregel mag alleen gebruikt worden om roaming kostendekkend te maken. Winst maken op roaming is verboden. De verwachting is dat de regel op termijn bovendien overbodig zal worden, doordat de markten zich zullen aanpassen aan de nieuwe realiteit.