Middle managers kopiëren het onethische gedrag van de top van het bedrijf. Hoe kleiner de afstand met de top van het bedrijf, hoe erger het wordt.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox! 
Het onderzoek – uitgevoerd de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit in samenwerking met Cambridge University – laat zien dat onethisch gedrag van de bedrijfstop doorsijpelt naar het middenmanagement.

Onethisch

Het middenmanagement spiegelt onethisch gedrag van het topmanagement. Dat middle managers van nature zelf zelf ethisch of fair zijn, speelt hierbij minder een rol.
 
Eén belangrijke conclusie van het onderzoek: hoe kleiner de (sociale) afstand tussen de top en de (middle) managers, hoe oneerlijker deze laatstgenoemden (op hun beurt) hun ondergeschikten behandelen. Wat vervolgens leidt tot ontevreden medewerkers, een lage betrokkenheid en een hoog personeelsverloop.

Afstand groter

Het tegenovergestelde effect speelt ook, als de afstand tussen de top en managers daaronder groot is. Dan voelen lijn- of middle managers zich net gesterkt door hun ondergeschikten.
 
Lijnmanagers die oneerlijk worden behandeld door hun oversten, behandelen hun medewerkers eerlijker. Dit dus als er een zeker kloof bestaat met de top. Als ze bijvoorbeeld in andere kantoren zijn gehuisvest dan hun managers en de sociale afstand groot is.
 
Foto: Horrible Bosses, met Kevin Spacey