Wat leidt tot een ontevreden gevoel op de werkvloer? Het ligt meestal niet aan de baas.

Advertentie

HR- en topmanagers opgelet. Een onderzoek van Answers.com onder ruim vierduizend werknemers toont aan wat een werknemer ontevreden en ongelukkig maakt. Het ligt meestal niet aan de baas.

De oorzaken zijn voor de hand liggend, en misschien even universeel en klassiek als het gegeven dat de werkgever er niet van op de hoogte is. De vijf belangrijkste oorzaken:

1. U luistert niet naar mij

Gehoord worden is belangrijker voor de tevredenheid van de werknemer dan salaris. Minder dan de helft van de werknemers wordt wel eens door de bedrijfsleiding gevraagd om zijn ervaringen te delen. Van hen die wel worden uitgenodigd, zegt slechts 15 procent dat er daadwerkelijk iets is gedaan met hun opmerkingen.

2. U kent mij niet

Bijna de helft van de werknemers (48%) heeft niet het idee dat de werkgever zijn of haar ambities kent of begrijpt. Werkgevers moeten beter weten waarom een werknemer in zijn rol wil blijven en wat zijn toekomstplannen zijn.

3. U leidt mij niet op

Een werknemer die nog nooit een training van zijn werkgever aangeboden heeft gekregen, geeft zijn tevredenheidsgevoel gemiddeld het rapportcijfer 5,2. Degene die wel een interne cursus of opleiding heeft gedaan waardeert zijn tevredenheid met een 7,2. Er ligt dus een makkelijke kans voor een werkgever om de tevredenheid op te krikken.

4. U informeert mij niet

De werknemer vindt het belangrijk dat het bedrijfsmanagement een langetermijnvisie boven kortertermijnwinst stelt. Hij of zij wil dan ook graag op de hoogte worden gehouden van de toekomstplannen van het bedrijf.

Hier zit een interessant dilemma voor het management: in ons tijdperk van cybergevaar en data-inbreuken worden werkgevers juist voorzichtiger met bedrijfsinformatie. Maar zij zullen ook hun human resources niet willen verliezen.

5. U geeft mij niet genoeg geld

En uiteindelijk komen we er toch bij uit: het loon. Het moet vooral een eerlijk salaris zijn, vinden werknemers. Maar gehoord en gewaardeerd worden zijn belangrijker, concludeert het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 4100 Amerikanen. Een werknemer moet het gevoel hebben dat de werkgever ook aan zijn wensen "werkt".

Opvallend tot slot is dat 86% van de ondervraagden zegt prima te kunnen opschieten met zijn baas!