HP voert nog steeds de markt van servers aan in ons land. Business as usual? Niet echt, want de locatie van servers begint steeds meer te verschuiven.

Advertentie

Naar aanleiding van ons (gratis) seminarie op 5/2 over datacenters besteden wij veel aandacht aan datacenters, en organiseerden ook een exclusief onderzoek .

De x86-servers van HP komen bij Belgische bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers, met voorsprong het meest voor.

Van het totale aantal  geïnventariseerde x86-servers betreft circa 57 procent een HP-systeem. Dell is de huidige nummer twee en is goed voor een aandeel van circa 22 procent van het totale aantal x86-servers.

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van bijna 2.500 interviews die zijn gehouden met IT-verantwoordelijken van Belgische bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers, in de publieke en commerciële sector. Dit naar aanleiding van het seminarie over datacenters op 5/2.

Wie volgt?

Fujitsu en IBM sluiten de top 3. Deze twee leveranciers kennen een vrijwel gelijk aandeel dat net iets boven de 9 procent ligt.

IBM heeft al aangekondigd uit deze markt te stappen door haar x86-lijn te verkopen aan Lenovo voor 2,3 miljard dollar. Oracle speelt met een aandeel van een procent een bescheiden rol in de Belgische zakelijke eindgebruikersmarkt voor x86-servers.

Belangrijk is wel dat de servermarkt ook verschilt van sector tot sector. HP is dan wel ruim marktleider, Dell is erg goed vertegenwoordigd in de onderwijssector en Fujitsu in de IT- en nutssector. IBM zien we in verhouding meer in de transportsector en bij de overheid, waar ook Oracle in verhouding meer opduikt.

Locatie verschuift

Er is wel een trend zichtbaar van een afnemend gebruik van x86-servers op de eigen locatie. Aan het begin van 2011 gaf circa 96 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan dat men op de eigen locatie x86-servers had staan. Twee jaar later bedroeg dat een kleine 94 procent, momenteel is dat circa 89 procent.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door het consolideren van serverparken binnen grotere ondernemingen met meerdere locaties en het uitbesteden van serverparken aan externe dienstverleners.