Weersvoorspellingen voor de komende maanden of voor een heel jaar zijn zelden een goed idee. Maar als het op de ICT-wereld aankomt, durven we alvast voorspellen dat 2015 nog bewolkter zal zijn dan het voorbije jaar. Overal waar we komen, wordt er gepraat over de cloud, in alle mogelijke vormen, maten en combinaties: publiek, privé, […]

Advertentie

Weersvoorspellingen voor de komende maanden of voor een heel jaar zijn zelden een goed idee. Maar als het op de ICT-wereld aankomt, durven we alvast voorspellen dat 2015 nog bewolkter zal zijn dan het voorbije jaar. Overal waar we komen, wordt er gepraat over de cloud, in alle mogelijke vormen, maten en combinaties: publiek, privé, hybride, voor één pakket, voor de hele infrastructuur, voor drie gebruikers of voor het hele bedrijf, …  

De groeiende populariteit – of moet ik zeggen ‘onvermijdelijkheid’ – van de cloud hoeft niet te verbazen. Naast de gebruikelijke argumenten – het vermijden van up-front investeringen, het snel kunnen schakelen, enkel betalen voor wat men verbruikt, de beschikbaarheid van steeds betere virtualisatietechnologie voor alle mogelijke onderdelen van uw infrastructuur – is er de laatste maanden nog een krachtig argument bijgekomen: de toenemende vrees voor de energieschaarste en de stroomonderbrekingen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

1. Van Dropbox naar strategische cloud

Vaak begint de overstap naar de cloud met één specifiek project, zoals het gebruik van Dropbox, de migratie naar Office 365 of de adoptie van salesforce.com. Maar geleidelijk neemt het aantal applicaties in de cloud toe, en dus ook de behoefte om alles met elkaar te integreren. Zo raken organisaties gewend aan het integreren van cloud applicaties, en wordt de stap steeds kleiner om de volledige infrastructuur buitenshuis te verhuizen. Een trend die nog wordt versterkt door de populariteit van ‚bring your own device’: het intensief gebruik van mobiele toestellen heeft ervoor gezorgd dat werknemers de continue beschikbaarheid van de bedrijfsomgeving als vanzelfsprekend beschouwen, waar of wanneer ze ook werken. Wanneer alles in de cloud wordt geplaatst, is dat dus ook om die continue beschikbaarheid te garanderen.

 

2. Van strategische cloud naar bedrijfsstrategie

De stap naar de cloud heeft ook andere gevolgen, met name voor de strategische beslissingen over de ICT-infrastructuur. Dit merken we als leverancier heel duidelijk: we hebben nu andere aanspreekpunten dan vroeger. Waar we vroeger meestal met de CIO of security manager te maken kregen, zijn dit nu steeds vaker managers uit de verschillende businessdivisies of het topmanagement. 

 

3. Van bedrijfsstrategie naar security strategie 

Wat beveiliging van de cloud-omgeving betreft, heeft dit ook een impact. Met name op het vlak van identity management mogen we terug een grotere nadruk op strong authentication (een moeilijk te kraken inlogprocedure) verwachten. De voorbije jaren was die aandacht bij heel wat cloud providers wat verzwakt en werd het gebruiksgemak centraal gesteld, vaak ten koste van het beveiligingsniveau. Nu de bedrijfskritieke applicaties en data steeds vaker in de cloud worden geplaatst, is de vraag naar sterkere authenticatie weer toegenomen. 

 

4. Van security strategie naar security expertise

Ook voor de opleiding van security specialisten heeft de trek naar de cloud grote gevolgen. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht van security managers en specialisten. Zij moeten in staat zijn om de gevolgen in te schatten op het vlak van security van de nieuwe realiteit die door cloud computing ontstaat. Een realiteit zoals "shadow IT", waarbij heel wat toepassingen of toestellen voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt zonder dat het bedrijf hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, met alle gevolgen van dien voor de ondersteuning en beveiliging.

 

5. Van security expertise naar managed (security) services

Dit alles maakt het voor veel organisaties steeds moeilijker om zelf in te staan voor het beheer en de beveiliging van hun ICT-infrastructuur. De nieuwe vereisten en nieuwe technologieën maken het moeilijk voor het eigen ICT-team om op de hoogte te blijven en hun infrastructuur efficiënt te beheren en te onderhouden. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar oplossingen buiten het bedrijf voor het beheer van de infrastructuur en de security. 

 

Dat verklaart mee waarom we steeds meer aanvragen krijgen voor managed security services. En dat aantal zal alleen maar toenemen, als we mogen afgaan op de stijgende interesse in dit aanbod. Vaak begint de adoptie van managed services vanuit een nieuw project waarvoor nieuwe IT resources nodig zijn. De klant wil dan volledige controle over het hele project en wil ook snel kunnen schakelen, maar ziet zich vaak gehinderd door de problematiek van het beheer en onderhoud. Ze beschikken over onvoldoende resources om hier zelf voor te zorgen, en zo dreigt beheer en onderhoud van de infrastructuur een rem te worden op de businessprojecten. Om dit te voorkomen, worden managed services steeds vaker een aantrekkelijk alternatief.

Daarom durven we onze weersvoorspelling voor 2015 nog iets specifieker maken: 2015 wordt bewolkter dan ooit tevoren, maar met zonnige vooruitzichten voor wie betrouwbare managed security services overweegt en voor wie ze aanbiedt. 

Wij wensen u een veilig, zorgenvrij en gezond 2015!

 

Advertentie